23.01.2019, Iveta Šodelová

Oznam sekretariátu- výzva na úhradu zbernej faktúry za 11/2018!

23.01.2019, Iveta Šodelová
Oznam sekretariátu- výzva na úhradu zbernej faktúry za 11/2018!

 

Sekretariát ZsFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november bola dňa 10.12.2018 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia podľa požiadaviek, budú odstúpené na doriešenie DK ZsFZ!!! 

NEPLATIČI ZSFZ:


MŠK   Slovan Trenčianske Teplice

OFK   Mokrý Háj


Ivan Hádek, vedúci sekretár ZsFZ

23.01.2019

Prečítané: 975x