02.10.1919, Marián Červenka

Peter Szőllősy: „Uberáme sa dobrým smerom“

02.10.1919, Marián Červenka
Rozhovor s predsedom AR
image
Autor: ZsFZ
Zdroj: ZsFZ

Pozitívna správa pre arbitrov na západe zarezonovala nedávno naprieč celým územím. Asociácia rozhodcov ZsFZ sa po založení v roku 2017 toto leto ustanovila, zvolila si predsedu a v najbližšom období by mala byť oficiálne zaradená pod hlavičku Západoslovenského futbalového zväzu. Pri tejto príležitosti sme si pozvali do Nitry na rozhovor predsedu Asociácie rozhodcov ZsFZ  Petra Szőllősyho.

Pán Szőllősy, aká je momentálna situácia ohľadom asociácie rozhodcov?

Situácia je priaznivá, máme podanú prihlášku na zväz a po jej schválení by sme sa mali stať právoplatným členom ZsFZ, čo je obrovský pokrok a otvára to dvere na širšiu spoluprácu. Rieši sa zabezpečenie jednotného výstroja pre rozhodcov, dopĺňa sa členská základňa a prijímajú sa opatrenia na rozbehnutie AR takpovediac na plné obrátky. Intenzívne komunikujeme s rozhodcami, aby sa nám podarilo čo najlepšie etablovať AR na mapu západného Slovenska. 

Budete zastupovať asociáciu aj na zasadnutiach, ako je napr. KR alebo výkonný výbor ZsFZ?

Máme vlastné stanovy a podľa nich konáme. To isté platí aj o ZsFZ, z čoho vyplýva, že na stretnutiach tohto charakteru nebudeme. Zastupujeme rozhodcov pôsobiacich v súťažiach západokraja, no nie sme orgán, ktorý rieši problémy zo stretnutí. Na to tu je komisia rozhodcov, ale ak by sa náhodou na nás obrátil nejaký arbiter so špecifickým problémom, môžeme to prebrať na našom výkonnom výbore a prípadne posunúť podnet na zväz. Z našich práv a povinností vyplýva, že žiadne výkonné funkcie ZsFZ nezastávame. Samozrejme, môže nastať situácia, že komisia bude potrebovať vysvetlenie člena či predsedu. V tom prípade, ak bude prizvaný na stretnutie, pozvanie prijme.

Z čoho pozostáva vedenie asociácie?

AR riadi výkonný výbor, ktorý pozostáva z predsedu asociácie a dvanástich členov. Podľa stanov musí byť každý  aktívnym rozhodcom v súťažiach ZsFZ. Na každú oblastnú organizáciu pripadá jeden zástupca. Bohužiaľ, zástupcov je iba jedenásť. Topánka nás tlačí v spolupráci s ObFZ Dunajská Streda. Je to jediný zväz, ktorý dlhodobo nedodáva do súťaží rozhodcov. A preto ani neparticipujú na rozhodcovskej asociácii, za nich jednoducho nemá kto. 

Kto sa môže stať členom a ako?

Je to jednoduché, stačí si iba podať prihlášku. Podmienkou je, že rozhodca musí byť aktívny v súťažiach ZsFZ. Denne dostávame nové prihlášky, čo je výborné. Pomohlo nám, že sme sa konečne ustanovili. Máme za sebou právoplatné voľby predsedu a uberáme sa dobrým smerom. Tešíme sa z rastúceho záujmu a môžem povedať, že v asociácii je momentálne približne osemdesiat percent arbitrov z celkového počtu pôsobiacich v našich súťažiach. Verím, že toto číslo porastie a priblíži sa k stovke. Hneď ako nebude rozhodca pôsobiť na úrovni ZsFZ, jeho členstvo automaticky zaniká. Pri postupe z nižších líg  budú rozhodcovia upovedomení, že asociácia funguje a že sa môžu prihlásiť. Potom je to už iba na nich.

Ako často sa budete stretávať?

Sme v dennom kontakte prostredníctvom moderných multimédií. Osobne sa budeme stretávať podľa potreby. Zväčša by to ale malo byť minimálne dvakrát do roka – na konci jesennej časti, pretože musíme uzavrieť rok a prešetriť, či prebehlo všetko v poriadku, a po skončení jarnej časti. Totižto tam sa prelínajú súťaže. Prichádzajú nám noví rozhodcovia, ktorých musíme začleniť a vybaviť.

Aké máte plány v blízkej budúcnosti?

Je toho dosť. Pracujeme na voľbe tajomníka, ďalej meníme stanovy a snažíme sa o etablovanie asociácie. Ako som načrtol už vyššie, značnú pozornosť venujeme materiálnemu zabezpečeniu rozhodcov. Usilujeme aj o vstup sponzorov, ktorí by podporili všetkých členov práve po stránke vybavenia. Chceme odbremeniť rozhodcov od zháňania výstroja na vlastnú päsť a, samozrejme, aj od platenia plnej sumy za spomínané vybavenie. Ďalej AR pripadá úloha organizovania halového futbalového turnaja rozhodcov. Je to náročná úloha a my sa tohto športového podujatia zhostíme prvýkrát. Som však presvedčený, že v spolupráci s daným oblastným futbalovým zväzom, čím je v tomto prípade Komárno, to zvládneme na jednotku. 

Prečítané: 789x