21.11.1919, Mária Bartošová

Pozvánka na informačné stretnutie

21.11.1919, Mária Bartošová

  

Vážený úspešný uchádzač o podporu v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v regióne západ,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na informačné stretnutie s úspešnými uchádzačmi, ktoré sa uskutoční v pondelok 25.11.2019 o 14:00 v sídle ZsFZ na Rázusovej 23 v Nitre. Na tomto stretnutí budú prezentované a diskutované všetky náležitosti týkajúce sa nového projektu. Za každého úspešného uchádzača sa z kapacitných dôvodov môže zúčastniť len jedna osoba. Účasť na stretnutí je nevyhnutná, keďže na stretnutí obdržíte informácie, ktoré budete nevyhnutne potrebovať v rámci procesu realizácie a financovania projektu.

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Prečítané: 279x