02.08.1919, Iveta Šodelová

SFZ - NOVÁ VÝZVA NA PROJEKT PODPORY VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY

02.08.1919, Iveta Šodelová
image
Zdroj: SFZ

SFZ - NOVÁ VÝZVA NA PROJEKT PODPORY VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 

BRATISLAVA (SFZ) - Na základe pozitívnych skúseností z úspešne realizovaného projektu v rokoch 2017-2019 schválila vláda SR uznesením č. 285/2019 projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021.

V súlade s týmto rozhodnutím vlády a rozhodnutím Výkonného výboru SFZ per rollam č. 09/19 SFZ otvára výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Cieľom tohto projektu je rozvoj futbalovej infraštruktúry v regiónoch. 

Celkovo sa v rámci projektu rozdelí 3,5 milióna eur a žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 10- do 50-tisíc eur. 

Informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) 

Prečítané: 1150x