Správa volebnej komisie ZsFZ zo dňa 08.01.2018

10.01.2018, Iveta Šodelová

Správa volebnej komisie zo dňa 08.01.2018

 

Miesto konania: Dom Futbalu ZsFZ v Nitre

Prítomní:

Predseda komisie: p. Radomír Sečány

Člen komisie: p. Michal Boršányi

Člen komisie: p. Emil Podhradský

Člen komisie: p. Adrián Fórro

Sekretár ZsFZ: p. Ivan Hádek

Účel zasadnutia:

 1. Posúdenie platnosti a kompletnosti predložených návrhov riadnych členov ZsFZ
 • Volebná komisia po posúdení a kontrole predložených návrhov riadnych členov ZsFZ konštatuje, že všetky preložené návrhy kandidátov do orgánov ZsFZ boli predložené v súlade s volebným poriadkom ZsFZ a to čl. 2 ods. 4,5,6.
 1. Schválenie kandidátov do orgánov ZsFZ, pre volebnú konferenciu
 • Volebná komisia schvaľuje zoznam kandidátov do orgánov ZsFZ v Nitre a to:

Schválení kandidáti volebnou komisiou na predsedu ZsFZ v Nitre

 • p. Ladislav Gádoši
 • p. Pavol Šipoš
 • p. Róbert Šuník

Schválení kandidáti volebnou komisiou na členov VV ZsFZ v Nitre

 • p. František Urban
 • p. Ján Panák
 • p. Peter Kováč
 • p. Miroslav Guček
 • p. Štefan Korman
 • p. Vladimír Hracho
 • p. Pavol Šipoš
 • p. Anton Laco
 • p. František Nagy
 • p. Ervín Kiss
 • p. Arpád Benovič

Schválení kandidáti volebnou komisiou na predsedu revíznej komisie ZsFZ v Nitre

 • p. Ján Bott
 • p. Gabriel Michlian

Schválený kandidát volebnou komisiou na predsedu disciplinárnej komisie ZsFZ v Nitre

 • p. Miroslav Vlk

Schválení kandidáti volebnou komisiou na predsedu odvolacej komisie ZsFZ v Nitre

 • p. Miroslav Jaška
 • p. Stanislav Kysel

Schválení kandidáti volebnou komisiou na konferenciu SFZ

 • p. Alena Žáčiková-Jančoková
 • p. Ľuboš Marci
 • p. Stanislav Kysel
 • p. Marek Gula
 • p. Zsolt Fehér
 • p. Ján Franek
 • p. Karol Janas
 • p. Miroslav Barinka
 • p. Miroslav Kvaššay
 1. Príprava a technické zabezpečenie priebehu volieb ( tlač volebných lístkov, ich forma a formát a iné organizačné veci s tým súvisiace)

V Nitre 08.01.2018

 

Radomír Sečány

predseda volebnej komisie ZsFZ v Nitre

 

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 533x