Úradná správa DK č. 4 zo dňa 08. augusta 2018_update 10. augusta 2018

09.08.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 4_update 10.08.2018

Úradná správa DK č. 4 zo dňa 08. augusta 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

- od 06.08.2018:

 • U 27 F. Holka(1219292) FK Slovan Levice V/V dos. 1 s.s. N (46/1a,2),
 • U 28 A. Lacza(1208760) TJ Družstevník Príbeta V/V dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 29 D. Herák(1208039) ŠK Šoporňa V/J dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 30 Z. Gacsal(1309959) TJ K. Kračany V/J dos. 2 s.s. N (45/1,2a),
 • U 31 T. Sahulčík(1232869) ŠK Báb V/Str. dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 32 M. Máčaj(1319485) KFC Kalná n./H. IV/JV dor. 1 s.s. N (46/1a,2),
 • U 33 Á. Dudáš(1299850) MŠK Želiezovce IV/JV dor. 2 s.s. N (49/1a,2a),
 • U 34 F. Chiaradia(1325291) ŠK V. Uľany IV/JV dor. 2 s.s. N (49/1a,2a),
 • U35 L. Rukács(1279591) FC ViOn Z. Moravce - Vráble V/Str. dor. 1 s.s. N (37/3).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4)- zamieta sa:

 • U 36R. Kürthi(1165413) ŠK NesvadyV/V dos. (U 1314).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

 • U 37 A. Gabriš (1275940) MŠK P. Bystrica II.LSD 1 týždeň P (U 1396) od 08.08.2018 do 31.12.2018.

Disciplinárne sankcie:

 • U 42 FK DAC 1904 D. Streda III.L dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 1000 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P2.3/8).
 • U 43 MFK Topvar Topoľčany II.LMD, RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 100 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 43/6, RS P2.3/2).
 • U 44 AFC N. Mesto n./V. III.LMD, RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 150 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 11/2, 82/1/b, RS P2.3/b).
 • U 45 TJ Družstevník Dvory n./Ž. IV/JV dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 50 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 68/4a, RS P2.3/6).

Oznamy:

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ZsFZ (zsfz@nextra.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ZsFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:
  • Dospelí: 60 €
  • Dorast: 30 €
  • Žiaci: 0 €
  • Ženy a žiačky: 0 €

 

 • DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2017/2018, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2018/2019 (17/8, 34/7).

 

 • DK oznamuje Oblastným futbalovým zväzom, klubom, hráčom, funkcionárom a všetkým činovníkom futbalu na novelizovaný disciplinárny poriadok schválený VV SFZ s účinnosťou od 21.06.2018.

 

 • U 38 FC Neded IV/JV dos., DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k vbehnutiu diváka počas a po stretnutí Neded – Sv. Peter do 14.08.2018.
 • U 39 O. Kozolka (R),M. Sládek (R), DK obdržala podnet od KR ZsFZ z dôvodu uverejnenia fotografií a komentárov od menovaných na stránke FB dňa 18.07.2018. DK žiada menovaných o podrobné písomné stanovisko k uverejneným správam a vyjadreniam do 14.08.2018. Zároveň DK menovaným predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie až do vyriešenia prípadu od 08.08.2018 (43/1,2a,4).
 • U 40 A. Y. Helal (R) DK obdržala podnet menovaného v súvislosti so stretnutím Imeľ – Šurany IV/JV dos.. DK bude vo veci samej pokračovať pod obdržaní ďalších podkladov.
 • U 41 MFK Topvar Topoľčany IV/JV dos., DK berie na vedomie splnenie U 22 vo veci úhrady doplatku výchovného za hráča P. Beňačka (1349848).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 15.08.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 718x