Úradná správa DK č. 19

30.11.2017, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 19 zo dňa 29.novembra 2017

Úradná správa DK č. 19 zo dňa 29. novembra 2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7):

- od 27.11.2017:

  • U 653 R. Gábriška (1229511) OFK Bošany V/S dos. 3 týždne N (49/1b,2b).

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

- od 27.11.2017:

  • U 654 P. Vlado (1081375) MFK Vrbové IV/SZ dos.,
  • U 655 Š. Repa (1291296) TJ Slovan D. Súča IV/SZ dor..

Oznamy:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

  • U 656 P. Kvaššay (DP), DK na základe odvolania menovaného voči U 652, doplňujúcich informácii a vlastných zistení, ruší U 652 v plnom rozsahu (autoremedúra 84/7).
  • U 657 ŠK Nevidzany V/Str. dos., DK berie na vedomie Stanovisko OK ZsFZ (U03/2017/2018 zo dňa 22.11.2017).
  • U 658 ŠK Nevidzany V/Str. dos., DK na základe U 657 neobdržala žiadne nové podklady ani stanoviská na konanie vo veci samej a podľa DP čl. 85/2d potvrdzuje svoje rozhodnutie uvedené v U 412 v plnom rozsahu.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 28.02.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 563x