Úradná správa DK č. 20

15.12.2017, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 20 zo dňa 14. decembra 2017

Úradná správa DK č. 20 zo dňa 14. decembra 2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Oznamy:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

 

DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

  • U 658 FK Spartak Bánovce n./B. III.L dos., DK obdržala uznesenie od komory SFZ pre riešenie sporov č.k: KS/34/2017 v právnej veci navrhovateľa ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske o zaplatenie dlžnej sumy za prestupy hráčov M. Barta (1229919) a R. Halas (1237963) a náhradu trov konania. DK ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, DK pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie v zmysle ustanovenia disciplinárneho poriadku.
  • U 659 ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske IV/SZ dos., DK berie na vedomie stanovisko klubu k uzneseniu komory pre riešenie sporov č.k: KS/34/2017 (U 658).
  • U 660 TJ Vápeč H. Poruba V/S dor., DK upozorňuje klub na splnenie U 406, U 459.
  • U 661 FC Komjatice ObFZ N. Zámky dos., DK upozorňuje klub na splnenie U 409, U 458.
  • U 662 M. Krajčík (divák ŠK Šurany): DK upozorňuje menovaného na splnenie U 408, U 460.

DK praje všetkým hráčom, funkcionárom, klubom a fanúšikom príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a športového šťastia v novom roku 2018.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 28.02.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

 

 

 

 

image
Autor: ZsFZ
Zdroj: ZsFZ
Prečítané: 242x