Úradná správa DK č. 21

08.01.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 21 zo dňa 08. januára 2018

Úradná správa DK č. 21 zo dňa 08. januára 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Oznamy:

  • DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.
  • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

  • U 663 ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske IV/SZ dos.,DK berie na vedomie vyjadrenie od klubu Spartak Bánovce n./B. o priznaní dlhu a jeho vysporiadaní za transfery hráčov v zmysle U 658.
  • U 664 FK Spartak Bánovce n./B. III.L dos., DK berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty na splnenie povinnosti uloženej v U 658 vo veci č.k. KS/34/2017 M. Barta (1229919) a R. Halás (1237963) proti odporcovi FK Spartak Bánovce n./B. a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a lehotu predlžuje do 31.01.2018.

DK praje všetkým hráčom, funkcionárom, klubom a fanúšikom veľa zdravia a športového šťastia v novom roku 2018.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 28.02.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Autor: ZsFZ
Zdroj: ZsFZ
Prečítané: 363x