Úradná správa DK č. 23

14.03.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 23 zo dňa 14.03.2018

Úradná správa DK č. 23 zo dňa 14. marca 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4):

- od 12.03.2018:

 • U 674 D. Huszár (1240283) ŠK 1923 Gabčíkovo III.L dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 675 P. Spevák (1210933) OŠK Sv. Peter IV/JV dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 676 D. Taibl (1250961) FK Marcelová V/V dos. 1 s.s. N (37/3) všetci od 12.03.2018.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) – zamieta sa:

 • U 677 K. Nagy (1119198) TJ Lehnice V/V dos., (U 651).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

 • U 678 J. Braniša (1161181) OFK Malženice IV/SZ dos. 1 týždeň P (U 556) od 14.03.2018 do 30.06.2018.
 • U 679 T. Bábsky (T - 1216512) MŠO Štúrovo IV/JV dos. 1 s.s. P (U 648) od 14.03.2018 do 30.06.2018.

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

- od 12.03.2018:

 • U 680 J. Jurky (1171752) TJ V. Lovce IV/JV dos.,
 • U 681 O. Piven (1366269) ŠK FC Vydrany IV/JV dos.,
 • U 682 J. Bežo (1309926) TJ Tatran Uhrovec V/S dos.,
 • U 683 L. Pekár (119626) TJ Junior Kanianka V/S dos.,
 • U 684 M. Andódi (1095635) ŠK Šoporňa V/J dos.,
 • U 685 J. Németh (1127861) NAFC V. Blahovo V/J dos.,
 • U 686 Z. Farkaš (1252095) FC Jelka V/J dos.,
 • U 687 O. Sárkány (1234265) TJ Družstevník Trstice V/J dos.,
 • U 688 A. Burian (1298407) FC ŠTK 1914 Šamorín III.LSD,
 • U 689 I. Mácsadi (1273676) MŠK Želiezovce IV/JV dor..

Disciplinárne sankcie:

 • U 690 FKM N. Zámky II.LMŽ, RP 5 €, pokuta 75 € (71/1, 71/3a,d,g, 12/6, 48/4), M. Kodhaj (T - 1095259) zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO na 3 týždne N (48/1c,2b, 16/1,2, 19/1) od 14.03.2018.

Oznamy:

 • DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

 

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 21.03.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

 

 

 

 

image
Prečítané: 431x