Úradná správa DK č. 24

21.03.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 24 zo dňa 21. marca 2018

Úradná správa DK č. 24 zo dňa 21. marca 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) – zamieta sa:

  • U 691 E. Filípek (1278792) MŠK Púchov II.LSD (U 565).

Oznamy:

  • DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

 

  • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

  • U 692 FKM N. Zámky III.L dos., DK na základe podnetu od klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves žiada klub o stanovisko k úhrade výšky odstupného za hráča R. Bakar (1355277) podľa čl. 37/1 RaPP do 27.03.2018.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 28.03.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 424x