Úradná správa DK č. 25

28.03.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č.25 zo dňa 28. marca 2018

Úradná správa DK č. 25 zo dňa 28. marca 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

- od 26.03.2018:

 • U 693 K. Strelčík (1258249) FKM N. Zámky III.L dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 694 E. Vávra (1258909) Spartak Myjava IV/SZ dos. 4 týždne N (49/1b,2b),
 • U 695 G. Baranyai (1147988) MŠO Štúrovo IV/JV dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 696 P. Trajcsik (1209684) ŠK FC Vydrany IV/JV dos. 4 týždne N (49/1b,2b),
 • U 697 M. Baránek (1269458) MŠK P. Bystrica V/S dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 698 M. Belianský (1198620) TJ Nový Život V. Uherce V/S dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 699 M. Kováč (1199938) TJ Slovan T. Turná V/S dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 700 R. Mátis (1229535) TJ K. Kračany V/J dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 701 P. Majdák (1289616) FK Inter Bratislava II.LMD 1 s.s. N (37/3),
 • U 702 P. Bratina (1323627) TJ Tatran Cementáreň Ladce V/S dor. 1 s.s. N (37/3).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

 • U 703 G. Sánka (1239448) ŠK 1923 Gabčíkovo III.L dos. 1 týždeň P (U 561) od 28.03.2018 do 31.12.2018.
 • U 704 M. Šagát (T) TJ Tatran Uhrovec V/S dos. 1 týždeň P (U 649) od 28.03.2018 do 30.06.2018.
 • U 705 P. Bulák (VM) TJ Tatran Uhrovec V/S dos. 1 týždeň P (U 649) od 28.03.2018 do 30.06.2018.
 • U 706 K. Nagy (1119198) TJ Lehnice V/J dos. 1 týždeň P (U 651) od 28.03.2018 do 31.12.2018.

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

- od 26.03.2018:

 • U 707 P. Hlaváč (1229911) FC ViOn Z. Moravce – Vráble III.L dos.,
 • U 708 T. Gunda (1299072) FC Baník Prievidza III. dos.,
 • U 709 J. Repa (1249568) OŠK T. Stankovce IV/SZ dos.,
 • U 710 D. Ajpek (1223727) TJ Družstevník V. Kostoľany IV/SZ dos.,
 • U 711 I. Zelenay (1261101) Spartak Myjava IV/SZ dos.,
 • U 712 N. Tácsik (1164255) MŠO Štúrovo IV/JV dos.,
 • U 713 G. Tóth (1232752) MŠO Štúrovo IV/JV dos.,
 • U 714 T. Varga (1162786) MŠO Štúrovo IV/JV dos.,
 • U 715 J. Tvrdoň (1148552) ŠK Šurany IV/JV dos.,
 • U 716 R. Kupec (1131492) OTJ H. Obdokovce IV/JV dos.,
 • U 717 P. Jankeje (1155931) TJ Partizán Cígeľ V/S dos.,
 • U 718 M. Katrena (1155183) TJ Partizán Cígeľ V/S dos,
 • U 719 M. Sládek (1218794) MFK S. Turá V/S dos.,
 • U 720 M. Prosňanský (1261432) OŠK Podolie V/S dos.,
 • U 721 P. Gajdoš (1159540) TJ Nový Život V. Uherce V/S dos.,
 • U 722 G. Hengerics (1121420) ŠK Nesvady V/V dos.,
 • U 723 Sz. Krascenits (1293066) TJ Družstevník Topoľníky V/J dos.,
 • U 724 M. Pevala (1210091) TJ Družstevník Trstice V/J dos.,
 • U 725 P. Lošonský (1163680) SC Čenkovce V/J dos.,
 • U 726 L. Hegedus (1184942) SC Čenkovce V/J dos.,
 • U 727 S. Hegyi (1301970) FK Dubnica n./V. II.LSD,
 • U 728 M. Šulík (1286677) ŠK Šurany III.LSD,
 • U 729 L. Ďurkáč (1279296) FK Spartak Bánovce n./B. II.LMD,
 • U 730 M. Čatloš (1287879) FK Junior Kanianka IV/SZ dor.,
 • U 731 A. Hutter (1287171) TJ Družstevník Dvory n./Ž. IV/JV dor.,
 • U 732 N. Čellár (1312598) TJ Družstevník Trstice IV/JV dor.,
 • U 733 A. Klincsek (1295522) MŠO Štúrovo IV/JV dor.,
 • U 734 D. Volner (1286615) MŠO Štúrovo IV/JV dor.,
 • U 735 Z. Ondrušek (1329549) MŠK Hurbanovo V/V dor.,
 • U 736 J. Grnyó (1355370) TJ AC Mužla V/V dor.,
 • U 737 P. Lavu (1302010) TJ K. Kračany V/J dor..

Disciplinárne sankcie:

 • U 738 TJ Tatran Jablonica V/Z dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 1000 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P2.3/8).

Oznamy:

 • DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

 

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • U 739 Lokomotíva Devínska Nová Ves II.LSD, DK žiada zaslať doklad o zaslaní originál faktúry FKM N. Zámky v súvislosti s U 692 do 03.04.2018.
 • U 740 FKM N. Zámky III. L dos., DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k U 692 a vo veci samej bude pokračovať po obdržaní dokladov v zmysle U 739.
 • U 741 PFK PiešťanyA“ III.LSD, DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k HNS lekára (J. Červenka (1067217)) voči AR2 a k jeho vykázaniu z lavičky náhradníkov počas stretnutia Hlohovec – Piešťany do 03.04.2018. DK zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie až do vyriešenia prípadu od 28.03.2018 (43/4).
 • U 742 V. Miksa (R), M. Mokrý (R), M. Hložka (DZ), DK berie na vedomie vyjadrenie menovaných. Nakoľko uvedené nespadá do kompetencie DK, DK vyjadrenia odstupuje na doriešenie KR ZsFZ.
 • U 743 OoPZ Trstín, DK berie na vedomie žiadosť o vypracovanie a zaslanie správy. Uvedenej žiadosti bude vyhovené písomne.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 04.04.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

 

 

 

 

image
Prečítané: 549x