Úradná správa DK č. 28

19.04.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 28 zo dňa 18. apríla 2018

Úradná správa DK č. 28 zo dňa 18. apríla 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

- od 16.04.2018:

 • U 857 D. Benkó (1154160) TJ Družstevník V. Ludince III.L dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 858 O. Štvrtníček (1335081) TJ Družstevník V. Ludince III.L dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 859 M. Takáč (1250041) OK Častkovce IV/SZ dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 860 E. Molnár (1222396) MŠO Štúrovo IV/JV dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 861 M. Hrnčár (1249471) OFK Hrušovany IV/JV dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 862 T. Cvečka (1208150) TJ Nafta Gbely V/Z dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 863 D. Burin (1311332) MŠK Želiezovce V/V dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 864 R. Sátek (1343712) FK Chotín V/V dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 865 L. Hegedüs (1184942) SC Čenkovce V/J dos. 3 s.s. N (48/1b,2a),
 • U 866 J. Stojka (1302083) NAFC V. Blahovo V/J dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 867 J. Bédi (1232406) ŠK V. Zálužie V/Str. dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 868 S. Török (1284243) FC ViOn Z. Moravce - Vráble II.LSD 1 s.s. N (37/3),
 • U 869 R. Jandušík (1270257) TJ Slovan Brvnište III.LSD 1 s.s. N (37/3),
 • U 870 A. Ježík (1325712) MFK Dubnica n./V. III.LMD 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 871 S. Drobena (1289057) MFK Dubnica n./V. III.LMD 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 872 D. Baláž (1357292) FK Krakovany III.LMD 1 s.s. N(46/1a,2),
 • U 873 Z. Sebestyén (1302073) FC Z. Klasy V/J dor. 2 mesiace N (48/1c,2b, 49/1d,2d),
 • U 874 J. Novotný (1270169) TJ Slovan Krušovce V/Str. dor. 4 týždne N (48/1c,2b),
 • U 875 D. Štepanovič (1371586) Spartak Myjava II.LSŽ 1 s s. N (45/1,2a).

- od 18.04.2018:

 • U 876 E. Sarkozi (1274423) FC Slovan Galanta III.LMD 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 877 J. Obeda (1283419) AFC N. Mesto n./V. III.LMD 1 s.s. N (37/3).

- od 19.04.2018:

 • U 878 T. Bitala (1271581) FK Tempo Partizánske III.LMD 2 s.s. N (49/1a,2a).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

 • U 879 L. Lengyel (1211426) ŠK 1923 Gabčíkovo III.L dos. 1 s.s. P (U 819) od 18.04.2018 do 31.08.2018.
 • U 880 E. Vávra (1258909) Spartak Myjava IV/SZ dos. 1 týždeň P (U 694) od 18.04.2018 do 31.08.2018.
 • U 881 P. Trajcsik (1209684) ŠK FC Vydrany IV/JV dos. 1 týždeň P (U 696) od 18.04.2018 do 31.08.2018
 • U 882 P. Balogh (1273688) MŠK Želiezovce V/V dos. 1 týždeň P (U 749) od 18.04.2018 do 31.08.2018
 • U 883 D. Šmitala (1283085) TJ N. Sady V/Str. dor. 2 týždne P (U 515) od 18.04.2018 do 31.12.2018.

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

- od 16.04.2018:

 • U 884 E. Gányovics (1258468) ŠK 1923 Gabčíkovo III.L dos.,
 • U 885 S. Kuchtiak (1196764) OTJ H. Obdokovce IV/JV dos.,
 • U 886 P. Schwarz (1159965) OFK Továrniky IV/JV dos.,
 • U 887 M. Gábriš (1208773) FC Neded IV/JV dos.,
 • U 888 M. Stuparič (1100531) TJ Tatran Uhrovec V/S dos.,
 • U 889 A. Holeček (1290787) TJ Družstevník Dvory n./Ž. V/V dos.,
 • U 890 S. Kupča (1304668) OFK V. Ďúr V/V dos.,
 • U 891 L. Szabó (1223069) TJ Družstevník Trstice V/J dos.,
 • U 892 Cs. Tóth (1169082) OFC SAP Ňárad V/J dos.,
 • U 893 M. Kovačič (1240102) FC Štvrtok n./O. V/J dos.,
 • U 894 L. Piterka (1262681) TJ Dr. Jacovce V/Str. dos.,
 • U 895 P. Hrdlica (1163908) ŠK Báb V/Str. dos.,
 • U 896 P. Kupian (1308645) KFC Komárno II.LSD,
 • U 897 J. Obeda (1283419) AFC N. Mesto n./V. III.LSD,
 • U 898 M. Ollé (1349417) FK Kolárovo IV/JV dor.,
 • U 899 Ľ. Chmelo (1283640) FK TJ Lokomotíva Kozárovce IV/JV dor.,
 • U 900 A. Jávorka (1299403) MŠK Thermál V. Meder IV/JV dor.,
 • U 901 M. Novák (1311646) TJ Kopčany V/Z dor.,
 • U 902 M. Galbavý (1270828) TJ Slovan Bojná V/Str. dor..

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):

- od 16.04.2018:

 • U 903 T. Krajčík (1197595) OTJ H. Obdokovce IV/JV dos.,
 • U 904 J. Balog (1232864) Lokomotíva D. Nová Ves II.LMD.

Disciplinárne sankcie:

 • U 905 FC Z. Klasy V/J dor., RP 5 €, pokuta 150 € (71/1, 71/3a,d,g, 57/1a,d, 57/2, 12/6, 57/3a). 1 x ÚD na náklady klubu do 30.06.2018. Uzavretie ihriska na 1 s.s. podmienečne od 18.04.2018 do 30.06.2018.
 • U 906 FK Krakovany V/Str. dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 150 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 82/1b, RS P2.3/B).

Oznamy:

 • DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

 

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • U 907 FKM N. Zámky III.L dos., DK obdržala stanovisko k U 799. DK bude vo veci samej pokračovať po obdržaní požadovaných dokladov od Lokomotívy Devínska N. Ves (U 908).
 • U 908 Lokomotíva Devínska N. Ves, Na základe stanoviska MFK N. Zámky k U 799 a ich tvrdeniu o neobdržaní originálu faktúry za výchovné za hráča M. Bakar (13255277) Vás žiadame o znovuzaslanie originálu faktúry na adresu MFK N. Zámky a taktiež zaslať kópiu dokladu o zaslaní na DK ZsFZ.
 • U 909 Lokomotíva Devínska N. Ves II.LSMD, DK na základe zaslanej fotodokumentácie a zaslanom doklade o úhrade škody spôsobenej na majetku FK Baník Prievidza (24,99 €), žiada klub zaslať doklad o úhrade spôsobenej škody do 24.04.2018.
 • U 910 OFK V. Ďúr V/V dos. DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k U 853 t.j. k vyrovnaniu sa klubu za prestup hráča D. Osvald (1169058) z ŠK Slovan P. Vozokany (ObFZ Levice).
 • U 911 ŠK Slovan P. Vozokany ObFZ LV, DK berie na vedomie stanovisko klubu k úhrade výšky odstupného za prestup hráča D. Osvald (1169058) do OFK V. Ďúr.
 • U 912 V. Zálužie V/Str. dos., DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k HNS T (M. Gála (1140787)) a k jeho vykázaniu z lavičky náhradníkov počas stretnutia Jacovce - V. Zálužie do 24.04.2018. Zároveň DK menovaného predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie až do vyriešenia prípadu od 18.04.2018 (43/4).
 • U 913 TJ H. Saliby III.LSŽ JV (U – 15), A. Danada (T - 1208703)) menovaný disciplinárnu sankciu vykonal.
 • U 914 FKM N. Zámky, DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k U 856. DK na základe uvedeného bude vo veci samej pokračovať po obdržaní právoplatného rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov. Zároveň DK žiada klub o zaslanie podkladov uvedeného Odvolania klubu voči Rozhodnutiu Komory SFZ pre riešenie sporov (KS/3/2017) do 24.04.2018.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 25.04.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

 

 

 

 

image
Prečítané: 562x