Úradná správa DK č. 29

26.04.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 29 zo dňa 25. apríla 2018

Úradná správa DK č. 29 zo dňa 25. apríla 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

- od 18.04.2018:

 • U 915 L. Pleva (1343965) H. Saliby III.LSŽ - JV 1 s.s. N (37/3).

- od 23.04.2018:

 

 •  U 916 J. Mikula (1290384) MFK Topoľčany III.L dos. 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 917 M. Kudry (1279318) FK Slovan Duslo Šala III.L dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 918 A. Kitta (1210060) TJ Iskra Holíč IV/SZ dos. 4 týždne N (47/1a,2a, 48/1c,2b, 36/2b),
 • U 919 R. Mišík (1241869) TJ Iskra Holíč IV/SZ dos. 4 týždne N (48/1b,c,2b, 36/2b),
 • U 920 J. Sasínek (1244383) TJ Iskra Holíč IV/SZ dos. 6 týždňov N (48/1c,2b, 36/2b – hráč v podmienke 2 týždne (U 341)),
 • U 921 C. G. A. Bondoa (1230143) ŠK FC Vydrany IV/JV dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 922 M. Štepnik (1229234) TJ Baník Brodské V/Z dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 923 P. Kubík (1219965) OFK M. Háj V/Z dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 924 M. Sládek (1218794) MFK S. Turá V/S dos. 1 s.s N (37/3),
 • U 925 M. Zelenák (1252293) TJ Plevník Drienové V/S dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 926 I. Guniš (1195640) OFK Bošany V/S dos. 1 s.s N (37/3),
 • U 927 A. Konvický (1251192) FK Slovan Levice V/V dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 928 I. Lakatoš (1320101) ŠK Tvrdošovce V/V dos. 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 929 D. Hrica (1329733) Lokomotíva Devínska N. Ves II.LSD 2 s.s. N ( 45/1,2a),
 • U 930 P. Černák (1343298) FK N. Zámky II.LMD 1 s.s. N (37/3),
 • U 931 Š. Burzala (1266522) FK Krakovany III.LSD 2 s.s. N (47/1a,2a),
 • U 932 D. Petrík (1273733) FK Tempo Partizánske III.LMD 3 týždne N (37/3,48/1c,2b),
 • U 933 M. Pavlis (1294507) OŠK T. Stankovce IV/SZ dor. 1 s.s. N (37/3),
 • U 934 E. Jozaf (1295483) ŠK Tvrdošovce IV/JV dor. 1 s.s. N (37/3),
 • U 935 K. Bircsák (1285425) MŠO Štúrovo IV/JV dor. 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 936 E. L. Svanczár (1289387) MŠK Želiezovce IV/JV dor. 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 937 A. Coník (1271240) FK H. Súča V/S dor. 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 938 N. Szabó (1309830) ŠK Nesvady V/V dos. 3 týždne N (48/1c,2b).

 

 • U 939 M. Olaš (1283514) TJ Slovan D. Súča IV/SZ dor. 4 týždne N (48/1c,2b) po vykonaní disciplinárnej sankcie (U 956) od 30.04.2018.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) – zamieta sa:

 • U 940 I. Fajner (1260137) TJ Družstevník Trstice V/J dos. (U 812).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

 • U 941 D. Kozák (1294930) FK Baník Prievidza III.L dos. 1 týždeň P (U 758) od 26.04.2018 do 31.08.2018.
 • U 942 L. Hegedus (1184942) SC Čenkovce V/J dos. 1 s.s. P (U 865) od 30.04.2018 do 31.08.2018.

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

 - od 23.04.2018:

 • U 943 M. Belanec (1292550) FK Baník Prievidza III.L dos.,
 • U 944 M. Strecký (1153329) MFK Vrbové IV/SZ dos.,
 • U 945 A. Göndör (1140482) TJ Družstevník D. Saliby IV/JV dos.,
 • U 946 V. Busánszky (1258465) ŠK FC Vydrany IV/JV dos.,
 • U 947 D. Milic (1363430) OFK Továrniky IV/JV dos.,
 • U 948 D. Soboňa (1164465) OFK Hrušovany IV/JV dos.,
 • U 949 P. Ďurkech (1198694) TJ Plevník Drienové V/S dos.,
 • U 950 P. Roháč (1154932) OFK Baník Lehota p./V. V/S dos.,
 • U 951 A. Bečka (1299567) TJ Slovan T. Turná V/S dos.,
 • U 952 P. Kádek (1208111) MŠK Hurbanovo V/V dos.,
 • U 953 Z. Halász (1117928) FC Okoličná n./O. V/V dos.,
 • U 954 P. Csicsai (1214470) OFC SAP-Ňárad V/J dos.,
 • U 955 V. Žilinský (1306097) FC Petržalka II.LMD,
 • U 956 M. Oláš (1283514) TJ Slovan D. Súča IV/SZ dor.,
 • U 957 M. Gatial (1292166) FK Jur n./H. IV/JV dor.,
 • U 958 Ch. Danis (1281754) OFK Matúškovo IV/JV dor.,
 • U 959 P. Mandrák (1268761) ŠK Podlužany IV/JV dor.,
 • U 960 D. Németh (1236109) FC N. Život IV/JV dor.,
 • U 961 J. Chlebec (1313840) TJ Družstevník Ivanka p./N. IV/JV dor.,
 • U 962 M. Rássó (1289287) MŠK Thermál V. Meder IV/JV dor.,
 • U 963 J. Juríček (1270520) TJ Vápeč H. Poruba V/S dor.,
 • U 964 A. Kováč (1285452) FC V. Kýr V/V dor.,
 • U 965 M.Kucsera (1313509) FK V. Mača V/J dor.,
 • U 966 A. Vnuková (1084075) FK Slovan Duslo Šaľa II.L ženy.

- od 26.04.2018.

 • U 967 R. Pisár (1237576) MŠK Thermal V. Meder IV/JV dos..

Disciplinárne sankcie:

 • U 968 OFK Mokrý Háj V/Z dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 100 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 82/1/f, RS P2.3.2)
 • U 969 ŠK V. Zálužie V/Str. dos., RP 10 €, pokuta 150 € (71/1, 71/3a,b,d,g, 48/4, 12/6), M. Gála (1140787) zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 3 týždne N (48/1c,2b, 16/1,2, 19/1) od 18.04.2018. Zároveň DK ruší predbežné ochranné opatrenie uvedené v U 912.
 • U 970 FK Tempo Partizánske III.LMD, RP 5 €, pokuta 100 € (71/1, 71/3a,d,g, 48/4, 12/6), J. Jakubík (VM - 1391252) zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 3 týždne N od 25.04.2018 (48/1c,2b, 16/1,2).
 • U 971 OŠK Sv. Peter IV/JV dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 150 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 82/1/b, RS P2.3/b),
 • U 972 TJ Slovan Hlohovec III.LSMŽ, RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 150 € + 150 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 82/1/b, RS P2.3/b),
 • U 973 P. Pacher (R – 1167088), RP 10 €, zákaz výkonu funkcie na 2 týždne N (čl. 62,39/2) od 25.04.2018.

Oznamy:

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • U 974 FKM N. Zámky III.L dos., DK na základe U 914 berie na vedomie odvolanie klubu KS 3/2017 voči hráčom M. Kutiš (1258399) a J. Šípoš (1239458) a vo veci samej bude pokračovať po obdržaní právoplatného rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov.
 • U 975 FKM N. Zámky III.L dos., DK prijala požadované poklady k U 908 za hráča H. R. Bakar (1355277) od klubu Lokomotíva Devínska N. Ves a zároveň žiada klub FKM N. Zámky o preukázanie úhrady alebo dohody o splátkach k vyrovnaniu sa za menovaného hráča do 05.05.2018 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.
 • U 976 TJ Iskra Holíč IV/SZ dos., DK berie na vedomie stanovisko klubu k priebehu stretnutia Malženice - Holíč.
 • U 977 FK Baník Prievidza II.LSMD, DK berie na vedomie vyrovnanie škody na majetku klubu od Lokomotíva Devínska N. Ves.
 • U 978 FK Lokomotíva Devínska Nová Ves II.LSMD, DK berie na vedomie vyrovnanie škody na majetku FK Baník Prievidza a zaslanie podkladov k U 909.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 02.05.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

 

 

 

 

 

 

image
Prečítané: 632x