Úradná správa DK č. 3 zo dňa 01. augusta 2018_update 03. augusta 2018

02.08.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 3

Úradná správa DK č. 3 zo dňa 01. augusta 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) – zamieta sa:

 • U 16 A. Gabriš (1275940) MŠK P. Bystrica II.LSD (U 1396).

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

 • U 17 M. Burian(1309278) ŠK Rohov V/Z dor. 1 týždeň P (U 1398) od 01.08.2018 do 31.10.2018

Oznamy:

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ZsFZ (zsfz@nextra.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ZsFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:
  • Dospelí: 60 €  
  • Dorast: 30 €
  • Žiaci: 0 €
  • Ženy a žiačky: 0 €

 

 • DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2017/2018, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2018/2019 (17/8, 34/7).

 

 • DK oznamuje Oblastným futbalovým zväzom, klubom, hráčom, funkcionárom a všetkým činovníkom futbalu na novelizovaný disciplinárny poriadok schválený VV SFZ s účinnosťou od 21.06.2018.

 

 • U 18 OTJ Palárikovo ObFZ NZ, DK berie na vedomie vyjadrenie k vysporiadaniu s FKM N. Zámky.
 • U 19 ŠK Nesvady V/V dos., R. Kürthi(1165413) - Žiadosť klubu o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti menovaného hráča (37/6) sa zamieta z dôvodu, že Žiadosť nespĺňa náležitosti.
 • U 20 MŠK HurbanovoV/V dos., D. Hegedüš(1248551)(U 1528), R. Szántó(1231836) (U 1518), DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovaným pozastavenie športovej činnosti od 01.08.2018 (120 € zberná faktúra).
 • U 21 TJ Lehnice V/J dos., M. Helész (1158872) (U 1516), DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 01.08.2018 (60 € zberná faktúra).
 • U 22 MFK Topvar TopoľčanyIV/JV dos., DK na základe podnetu od klubu OŠK Chynorany žiada klub o stanovisko k úhrade výšky odstupného alebo doklad o úhrade za hráča P. Beňačka(1349848) (200 €) podľa čl. 37/1 RaPP do 08.08.2018.
 • U 23 TJ Tatran Cementáreň Ladce V/S dor., P. Baláž(1270376) (U 1515), DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 01.08.2018 (30 € zberná faktúra).
 • U 24 FC Okoličná n./O. V/V dos., O. Filko (1239413) (U 1519) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 01.08.2018 (60 € zberná faktúra).
 • U 25 TJ Nafta Gbely V/Z dos., D. Nemec(1249601) (U 1824 – US č. 38 2016/2017) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 01.08.2018 (60 € zberná faktúra).
 • U 26 Iskra H. Orešany V/Z dos., M. Drozda(1184793) (U 1510) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 01.08.2018 (60 € zberná faktúra).

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 08.08.2018 .

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

 

image
Prečítané: 637x