Úradná správa DK č. 36_update 14. júna 2018

14.06.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 36 zo dňa 13. júna 2018

Úradná správa DK č. 36 zo dňa 13. júna 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7, 17/8):

- od 11.06.2018:

 • U 1443 R. Víglaský(1230879) FK TJ Lokomotíva Kozárovce IV/JV dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
 • U 1444 G. Halász(1130789) OŠK Sv. Peter IV/JV dos. 4 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1445 O. Nemec(1258988) Slavoj M. Sv. Ján V/Z dos. 4 týždne N (48/1c,2b),
 • U 1447 M. Vávra(1130876) Slavoj M. Sv. Ján V/Z dos 1 s s. N (37/3),
 • U 1489 R. Braniš (1302647) FK Inter Bratislava II.LMD 1 s.s. N (37/3),
 • U 1448 R. Krajčovič(1266515) FC Slovan Hlohovec III.LSD 1 s.s. N (37/3),
 • U 1449 H. Hesko(1303068) FC ŠTK 1914 Šamorín III.LMD 1 s.s. N (37/3),
 • U 1450 G. Sirota(1304874) FK TJ Lokomotíva Kozárovce IV/JV dor.1 s.s. N (37/3),
 • U 1451 E. Harach(1286573) MŠO Štúrovo IV/JV dor. 4 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1452 K. Mesíček (1270697) Iskra H. Orešany V/Z dor. 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1453 D. Pongrác(1330955) ŠK Váhovce V/J dor. 1 s.s. N (37/3).

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

- od 11.06.2018:

 • U 1454 J. Halás (1231364) OK Častkovce IV/SZ dos.,
 • U 1455 R. Kender(1202292) TJ Imeľ IV/JV dos.,
 • U 1456 M. Krkoš(1183526) FK TJ Lokomotíva Kozárovce IV/JV dos.,
 • U 1457 N. Cingel(1271291) S.F.C. Chocholná - Veľčice V/S dos.,
 • U 1458 J. Malina(1311781) TJ Tatran Uhrovec V/S dos.,
 • U 1459 D. Taibl(1250961) FK Marcelová V/V dos.,
 • U 1460 L. Farkaš(1311252) FC Jelka V/J dos.,
 • U 1461 L. Javor(1183534) ŠK Váhovce V/J dos.,
 • U 1462 D. Kamencay(1243057) TJ Oponice V/Str. dos.,
 • U 1463 V. Hodosi (1331333) ŠK Gabčíkovo II.LSD,
 • U 1464 O. Hornáček(1298689) AFC N. Mesto n./V. III.LSD,
 • U 1465 H. Szúcs(1347967) FK Marcelová IV/JV dor.,
 • U 1466 S. Ráchela(1304778) TJ FK Lokomotíva Kozárovce IV/JV dor.,
 • U 1467 G. Hajzuk(1298460) OFC SAP Ňárad V/J dor.,
 • U 1468 J. Smolka(1339414) TJ Nafta Gbely III.LSŽ/SZ (U – 15).

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):

- od 11.06.2018:

 • U 1469 Š. Petráš (1140549) TJ Družstevník V. Ludince III.L dos.,
 • U 1470 T. Gunda(1299072) FC Baník Prievidza III.L dos.,
 • U 1471 D. Mojko( 1261506) ŠK Šurany IV/JV dos.,
 • U 1472 L. Gajdošík(1197178) OŠK Podolie V/S dos.,
 • U 1473 L. Baláž(120 7162) FK Junior Kanianka V/S dos.,
 • U 1474 M. Gatial(1292166) FK Jur n./H. IV/JV dor.,
 • U 1475 K. Oszi(1308141) FK Marcelová IV/JV dor.,
 • U 1476 T. Burian(1266525) Iskra H. Orešany V/Z dor..

Disciplinárne sankcie:

 • U 1477 FK Slovan Duslo Šaľa III.LSD, RP 5 €, pokuta 50 € (71/1, 71/3a,d,g, 48/4, 12/6). M. Krištof - zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO na 3 týždne N (48/1c,2b, 34/7, 17/8) od 13.06.2018.
 • U 1478 TJ Iskra Borčice IV/SZ dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 300 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 82/1/b, RS A/6/v).
 • U 1479 TJ Slovan Rovnosť Krajné V/S dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 300 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 82/1/b, RS A/6/v).

Oznamy:

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ZsFZ (zsfz@nextra.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ZsFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:
 • Dospelí: 60 €
 • Dorast: 30 €
 • Žiaci: 0 €
 • Ženy a žiačky: 0 €

 

 • DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2017/2018, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2018/2019 (17/8, 34/7).

 

 • U 1446 Nafta Gbely, V/Z dos., F. Kučera(1219121) DK na základe správy DZ a stanoviska odbornej komisie (KR ZsFZ) upúšťa u menovaného od disciplinárnej sankcie (71/3c,d,e, 78/5a).
 • U 1480 SC Čenkovce V/J dos., DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k HNS hráča (Š. Holosi (1091391)) po stretnutí Čenkovce – H. Saliby do 19.06.2018. Zároveň DK menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 13.06.2018 (43/4).
 • U 1481 TJ Družstevník Baloň V/J dor, DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k NS T (T. Halász) a k jeho vykázaniu z lavičky náhradníkov počas stretnutia Pata – Baloň do 19.06.2018. Zároveň DK menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie až do vyriešenia prípadu od 13.06.2018 (43/4).
 • U 1482 TJ Vapeč H. Poruba V/S dor., DK žiada zaslať vyjadrenie k U 660 (US č. 20) do 19.06.2018.
 • U 1483 FC Komjatice ObFZ NZ dos., DK žiada zaslať vyjadrenie k U 661 (US č. 20) do 19.06.2018.
 • U 1484 M. Krajčík (divák – ŠK Šurany), DK žiada menovaného o vyjadrenie k U 662 (US č. 20) do 19.06.2018.
 • U 1485 TJ Slovan Rovnosť Krajné V/Str. dor., DK berie na vedomie žiadosť klubu, zároveň DK obdržala rozhodnutie ŠTK ZsFZ (U 1479).
 • U 1486 M. Kamenský (divák), DK berie na vedomie žiadosť menovaného, ktorá spadá do kompetencie odbornej komisie (KR ZsFZ).
 • U 1487 FKM N. Zámky III.L dos., DK žiada klub o zaslanie právne relevantných dokladov k odvolaniu (U 914, U 974) voči rozhodnutiu KS/3/2017 Komory SFZ pre riešenie sporov vo veci odstupného za hráčov M. Kutiš (1258399),J. Šípoš (1239458) do 19.06.2018.
 • U 1488 OTJ Palárikovo ObFZ NZ, DK žiada klub o zaslanie právne relevantných dokladov k odvolaniu FKM N. Zámky voči rozhodnutiu (U 914, 974) KS/3/2017 Komory SFZ pre riešenie sporov vo veci odstupného za hráčovM. Kutiš (1258399),J. Šípoš (1239458) do 19.06.2018.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu20.06.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 531x