Úradná správa DK č. 37

21.06.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 37 zo dňa 20. júna 2018

Úradná správa DK č. 37 zo dňa 20. júna 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7, 17/8):

- od 18.06.2018:

 • U 1489 R. Mišík(1241869) TJ Iskra Holíč IV/SZ dos. 4 týždne N (48/1c,2b,36/2a),
 • U 1490 P. Trajcsik (1209684) ŠK FC Vydrany IV/JV dos. 1 s.s. N (37/3) + 1 týždeň N (U 881 - hráč v podmienke),
 • U 1491 M. Jankula(1234446) TJ Nový Život V. Uherce V/S dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1492 M. Hrubo(1264685) TJ Plevník - Drienové V/S dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1493 A. Drexler(1289147) OŠK Podolie V/S dos. 1 s.s. N (37/3),
 • U 1494 P. Havier(1209903) TJ Slovan T. Turná V/S dos. 1 s.s. N (46/1a,2),
 • U 1495 T. Mráz(1087279) ŠK Kmeťovo V/V dos. 1 s.s. N (46/1a,2),
 • U 1496 P. Majcher (1291741) FC Petržalka II.LSD 3 týždne N (48/1c,2b),
 • U 1497 A. Zita(1287834) FK Spartak Bánovce n./B. II.LSD 4 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1498 J. Szabo(1335809) OŠK T. Stankovce IV/SZ dor. 4 týždne N (48/1c,2b),
 • U 1499 R. Hulvák(1298511) OŠK Bošaca V/S dor. 2 s.s. N (49/1a,2a),
 • U 1500 A. Mojžišík (1329735) TJ Družstevník Jacovce V/Str. dor. 3 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1501 M. Paluš(1394659) TJ Družstevník Jacovce V/Str. dor. 5 týždne N (49/1a,2a, 49/1b,2b),
 • U 1502 L. Bednárik(1276094) MFK Alekšince V/Str. dor. 4 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1503 D. Moravec(1279871) MFK Alekšince V/Str. dor. 4 týždne N (49/1b,2b),
 • U 1504 A. Gál (1274526) ŠK Váhovce V/J dor. 1 s.s. N (45/1,2a).

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

- od 18.06.2018:

 • U 1505 M. Cabadaj (1149482) FC Slovan Hlohovec IV/SZ dos.,
 • U 1506 P. Spevák (1210933) OŠK Sv. Peter IV/JV dos.,,
 • U 1507 D. Kacír(1249675) ŠK Šurany IV/JV dos.,
 • U 1508 B. Kapusta(1197594) OFK Továrniky IV/JV dos.,
 • U 1509 J. P. B. Ntsogo(1230142) MŠK Thermál V. Meder IV/JV dos.,
 • U 1510 M. Drozda(1184793) Iskra H. Orešany V/Z dos.,
 • U 1511 T. Kratochvíl (1230595) Nafta Gbely V/Z dos.,
 • U 1512 J. Kremeň (1223035) TJ Plevník - Drienové V/S dos.,
 • U 1513 J. Uhlík(1198819) OŠK Podolie V/S dos.,
 • U 1514 A.Sedláček(1260700) T. Turná V/S dos.,
 • U 1515 P. Baláž/1270376/ FK Košeca V/S dor.,
 • U 1516 M. Helész (1158872) TJ Lehnice V/J dos.,
 • U 1517 R. Lukáč (1094160) TJ ŠM Janíky V/J dos.,
 • U 1518 R. Szántó(1231836) MŠK Hurbanovo V/V dos.,
 • U 1519 O. Filko(1239413) FC Okoličná n./O. V/V dos.,
 • U 1520 D. Osvald(1169058) OFK V. Ďúr V/V dos.,
 • U 1521 J. Nagy(1083805) FK Chotín V/V dos.,
 • U 1522 M. Adam(1268731) KFC Kalná n./H. V/V dor.,
 • U 1523 D. Gabriš(1271387) MŠK P. Bystrica II.LSD,
 • U 1524 O. Osvald(1375071) OŠK Moravany n./V. II.LSŽ,
 • U 1525 P. Ďuráč (1341447) MšK Hurbanovo III/LSŽ-JV,
 • U 1526 A. Mego (1279721) TJ Nitra Chrenová III/LSŽ-JV .

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):

- od 18.06.2018:

 • U 1527 J. Lakatoš(1084473) OŠK Sv. Peter IV/JV dos.,
 • U 1528 D. Hegedüš(1248551) MŠK Hurbanovo V/V dos.,
 • U 1529 D. Rišňovský(1282996) MŠO Štúrovo IV/JV dor. .

Disciplinárne sankcie:

 • U 1530 TJ N. Sady V/S dor.,RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 300 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 82/1/b, RS A/6/v, P 2.3/3/b),
 • U 1531 TJ Mladosť Čata V/V dor., RP 5 €, na návrh ŠTK pokuta 300 € (64/1b, 64/5, čl. 67, SP 82/1/b, RS A/6/v, P 2.3/3/b),
 • U 1532 SC Čenkovce V/J dos., RP 10 €, pokuta 150 € (71/1, 71/3a,b,d,g, 48/4, 12/6), Š. Holosi (1091391) zákaz výkonu športu a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 3 mesiace N (48/1c,2b, 36/2b, 34/7, 17/8, 19/1,2) od 13.06.2018. DK zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené v U 1480.
 • U 1533 TJ Družstevník Baloň V/J dor, RP 5 €, pokuta 50 € (71/1, 71/3a,d,g, 48/4, 12/6), T. Halász (T)zákaz výkonu funkcie na 2 s.s. N (48/1a,2a, 64/7, 17/8, 16/1,2, 19/1) od 13.06.2018. DK zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené v U 1481.

Oznamy:

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ZsFZ (zsfz@nextra.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ZsFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:
  • Dospelí: 60 €  
  • Dorast: 30 €
  • Žiaci: 0 €
  • Ženy a žiačky: 0 €

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2017/2018, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2018/2019 (17/8, 34/7).

 

 • U 1534 AFC N. Mesto n./V. III.LSD, DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k úmyselnému poškodeniu dverí na kabíne hostí hráčom R. Marták(1301529) po stretnutí ČFK Nitra – N. Mesto n./V. do 26.06.2018.
 • U 1535 FKM N. Zámky III.L dos., DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1487 a vo veci samej bude pokračovať po obdržaní ďalších podkladov (77/1).
 • U 1536 FKM N. Zámky III.L dos., DK na základe nesplnenia uloženej povinnosti, vyplývajúcej z odvolania zo dňa 16.04.2018 v právnej veci navrhovateľa OTJ Palárikovo c/a odporca FKM Nové Zámky o odvolaní proti rozhodnutiu zo dňa 9.2.2018, sp. Zn. KS/03/2017 bola dňa 20.04.2018 poslaná FKM Nové Zámky výzva na doplnenie odvolania zo dňa 16.04.2018, v ktorej bol klub FKM Nové Zámky vyzvaný na zaplatenie poplatku za odvolanie a doplnenie odvolania do 8 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Do dnešného dňa (20.06.2018) ste nezaplatili poplatok za odvolanie ani nedoplnili odvolanie čl. DP 83/1e,h,83/3. Preto vás vyzývame o splnenie uloženej povinnosti zaslanej z Komory SFZ pre riešenie sporov do 26.06.2018, a splnenie oznámiť DK (77/1).
 • U 1537 TJ Vapeč H. Poruba V/S dor., DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1482 a vo veci samej bude pokračovať po obdržaní ďalších podkladov (72/3).
 • U 1538 FK Jur n./H. V/V dor., DK berie na vedomie podanie klubu. Hráč D. Miklóš (1273305) vykonal disciplinárnu sankciu 1 s.s. za 5 x ŽK (U 1422) od 04.06.2018 v 29 kole.
 • U 1539 FC Komjatice ObFZ NZ dos., DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1483 a vo veci samej bude pokračovať po obdržaní ďalších podkladov (72/3).
 • U 1540 OTJ Palárikovo ObFZ NZ, DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 1488 a vo veci samej bude pokračovať po obdržaní ďalších podkladov (77/1).

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v piatok 29.06.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

image
Prečítané: 957x