Úradná správa DK č. 38

28.06.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 38 zo dňa 27.06.2018

Úradná správa DK č. 38 zo dňa 28. júna 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Disciplinárne sankcie:

  • U 1540 AFC N. Mesto n./V. III.LSD, RP 5 €, pokuta 50€ (71/1, 71/3a,d,g, 47/4), R. Marták (1301529) zákaz výkonu športu na 2 týždne N (47/1c,2c, 34/7, 17/8) od 27.06.2018. DK na základe zaslanej vyčíslenej škody na majetku (30 €), žiada klub zaslať doklad o úhrade spôsobenej škody do 03.07.2018.

Oznamy:

  • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ZsFZ (zsfz@nextra.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ZsFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:

  • Dospelí: 60 €
  • Dorast: 30 €
  • Žiaci: 0 €
  • Ženy a žiačky: 0 €

 

  • DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2017/2018, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2018/2019 (17/8, 34/7).

 

  • DK oznamuje Oblastným futbalovým zväzom, klubom, hráčom, funkcionárom a všetkým činovníkom futbalu na novelizovaný disciplinárny poriadok schválený VV SFZ s účinnosťou od 21.06.2018.

 

  • U 1541 M. Krajčík (divák - ŠK Šurany), DK berie na vedomie stanovisko klubu U1484 a vo veci samej bude pokračovať po obdržaní ďalších podkladov (72/3).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 01.08.2018 príp. 25.07.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

 

image
Prečítané: 686x