Úradná správa DK č. 39

06.07.2018, Zuzana Valentová
Úradná správa DK č. 38 zo dňa 04. júla 2018

Úradná správa DK č. 39 zo dňa 04. júla 2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Oznamy:

 • DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 375 141).

 

 • DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ZsFZ (zsfz@nextra.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ZsFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:
  • Dospelí: 60 €  
  • Dorast: 30 €
  • Žiaci: 0 €
  • Ženy a žiačky: 0 €
 • DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2017/2018, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2018/2019 (17/8, 34/7).

 

 • DK oznamuje Oblastným futbalovým zväzom, klubom, hráčom, funkcionárom a všetkým činovníkom futbalu na novelizovaný disciplinárny poriadok schválený VV SFZ s účinnosťou od 21.06.2018.

 

 • U 1542 FKM N. Zámky III.L dos., DK na základe nesplnenia uloženej povinnosti v U 1536 (64/1b,7), ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v obmedzení súťažnej činnosti „A“ družstva dospelých (43/1,2a,5) a obmedzenie transferov do klubu (43/1,2b,5) až do splnenia uloženej povinnosti od 04.07.2018.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 25.07.2018 .

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ

 

image
Prečítané: 738x