Úradná správa KR a DZ č.17 zo dňa 23.11.2017
23.11.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa KR a DZ č.17 zo dňa 23.11.2017

Úradná správa KR a DZ č.17 zo dňa 23.11.2017

Úradná správa KR a DZ č.17 zo dňa 23.11.2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Komisia rozhodcov:

1. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta

KR berie na vedomie pochvalu od:

1. FK Marcelová (MZ 12.kolo, IV. liga JV U19, FK Marcelová – TJ Družstevník Trstice)

Sťažnosť doručená KR cez ISSF:

1. TJ Družstevník Veľké Ludince (MZ 15.kolo, III. liga Západ, TJ Iskra Borčice – TJ Družstevník Veľké Ludince). KR po vzhliadnutí videozáznamu konštatuje, že sťažnosť je neopodstatnená.

Ján Franek

predseda KR ZsFZ

__________________________________________________________________________________________________________

Úsek delegátov Zväzu:

Ospravedlnenia sú všetci DZ povinní zasielať na e-mailové adresy: bottjani@gmail.com, emilvalach@zoznam.sk

Ján Bott, podpredseda KR - vedúci úseku DZ

Prečítané: 384x