Úradná správa KR a DZ č.18 zo dňa 22.12.2017
22.12.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa KR a DZ č.18 zo dňa 22.12.2017

Úradná správa KR a DZ č.18 zo dňa 22.12.2017 vo formáte *.pdf na stiahnutie

  1. KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Anton Laco. KR menovanému ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje mu do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.

    PREDSEDA ZsFZ a KR ZsFZ ĎAKUJE ROZHODCOM A DELEGÁTOM ZA ICH ZODPOVEDNE VYKONANÚ ČINNOSŤ V ROKU 2017 A DO ĎALŠÍCH ROKOV IM PRAJE VEĽA ŠPORTOVÝCH I OSOBNÝCH ÚSPECHOV. ZÁROVEŇ PRAJE VŠETKÝM POKOJNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH  SVIATKOV A DO NOVÉHO ROKU VEĽA ZDRAVIA.

 

      Ján Franek                                                                                                               Pavol Šípoš

predseda  KR ZsFZ                                                                                                     predseda ZsFZ

Prečítané: 632x