Úradná správa KR a DZ č.21 zo dňa 08.03.2018

09.03.2018, Iveta Šodelová
Úradná správa KR a DZ č.21 zo dňa 08.03.2018

 

Úradná správa KR a DZ č.21 zo dňa 08.03.2018


1.POZOR !!! KR dôrazne upozorňuje R a DZ, aby si pred odchodom na majstrovské stretnutie skontrolovali vo svojom konte ISSF, či sa daný zápas odohrá. Nakoľko môže ŠTK majstrovské stretnutie odložiť.
2. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
3. KR upozorňuje R, aby zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

KOMISIA ROZHODCOV
1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejnené v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.
2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.
3. KR upozorňuje R, ktorí nemajú uzavretú zmluvu so ZsFZ a SFZ, aby ju neodkladne poslali poštou na adresu sekretariátu ZsFZ v Nitre. Jedná sa o R : Kovačic G., Pecho, Revai.
4. KR oznamuje R, že náhradný termín zimného seminára R je možné absolvovať 15.3.2017 o 16.00 v sídle ZsFZ , Rázusova 23, Nitra.

5. KR vzhľadom k nesúhlasu niektorých oddielov s delegáciou R pripomína oddielom možnosť vetácie R v zmysle platných predpisov.

Ospravedlnenie zasielanie na emailové adresy:
III.LIGA: slyskrom@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com
IV.LIGA: trnavaobfz@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com
V.LIGA: alenazacikova@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ.

Ospravedlnení R:
Sobota (10.03.2018) : Šima, Valent, Španka, Tokoš, Fodor, Valko, Ďurkovič, Pivarček, Urbanovič, Fúrik, Caňo, Škadra
Sobota – Nedeľa (10.- 11.03.2018): Gádoši A., Slašťan, Mokoš, Valentová, Žiak, Janus, Mazúch, Šamko Pa., Sliepka, Otrubčák, Bucheň, Gál, Mráz, Belanský
Nedeľa (11.03.2018): Srnec

Roman Slyško
predseda KR

KR – ÚSEK DZ
Náhradný termín zimného seminára ZsFZ sa uskutoční: 15.3.2018 o 16.00 v sidle ZsFZ, na ktorý pozývame: Gábor ladislav, Zsébi František, Vilímek Richard, Hudák Miloslav.

Ospravedlnenia na stretnutia zasielať výlučne len na mailové adresy : edochal@centrum.sk, eduard.chalmoviansky@gmail.com

Eduard Chalmoviansky
KR ZsFZ úsek DZ

image
Prečítané: 345x