Úradná správa KR a DZ č.22 zo dňa 15.03.2018
15.03.2018, Tomáš Gajdoš

Úradná správa KR a DZ č.22 zo dňa 15.03.2018

Úradná správa KR a DZ č.22 zo dňa 15.03.2018

Úradná správa KR a DZ č.22 zo dňa 15.03.2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

1. KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Ľuboš Ágg, Gabriel Kovačic. KR menovaným ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje im do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.

2. KR upozorňuje R, že v prípade nedelegovania v súťažiach riadených ZsFZ, podľa platného štatútu R musia byť k dispozícii príslušnému ObFZ, prípadne sa včas písomne ospravedlniť.

3. KR upozorňuje R, že pri kontrole registračných preukazov pred stretnutím nasledovné pravidlá:

Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a podľa Zápisu zostavu domáceho družstva (vrátane čísiel dresov), AR2 kontroluje RP a zostavu hosťujúceho družstva. Ak je na stretnutí len jeden asistent rozhodcu, tento asistent vykoná kontrolu u oboch družstiev. Rozhodca zodpovedá za kontrolu RP a za zostavy podľa Zápisu iba v prípade, že je na stretnutie delegovaný sám.

4. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

5. KR vzhľadom k nesúhlasu niektorých oddielov s delegáciou R pripomína oddielom možnosť vetácie R v zmysle platných predpisov.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejnené v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

Ospravedlnenie zasielanie na emailové adresy:

III.LIGA: slyskrom@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

IV.LIGA: trnavaobfz@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

V.LIGA: alenazacikova@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ.

Ospravedlnení R:

Sobota (17.03.2018) : Tokoš, Hrenák, Hodoško, Fodor, Ahmed, Turba L., Kollárik, Pavlačková, Boledovič, Pivarček, Urbanovič, Fúrik, Krč-Konečný, Révay, Vyletelka.

Sobota – Nedeľa (17.- 18.03.2018): Cabaj M., Birkus K., Lévai, Mazúch, Maráz, Kasala, Titurus, Mráz, Pintér, Buranský, Frič, Bucheň

 

KR berie na vedomie pochvalu od:

1. ŠK Blava 1928 (MZ 16.kolo, 4.liga SZ, ŠK Blava 1928 – OFK Malženice).

2. Spartak Myjava (MZ 18.kolo, 2.LSD, Devínska Nová Ves – Spartak Myjava).

3. TJ Kostolné Kračany (MZ 16.kolo, 5.liga JUH, TJ ŠM Janíky – TJ Kostolné Kračany

4. ŠK Šoporňa (MZ 16.kolo, 5.liga JUH, FC Štvrtok na Ostrove – ŠK Šoporňa).

 

KR – žiadosť o doručenie VIDEOZÁZNAMU zo stretnutia:

1.OFC Sap - Ňárad (MZ 16.kolo, 5.liga JUH, OFC Sap – Ňárad - FC Pata) , KR žiada OFC Sap - Ňárad o doručenie videozáznamu z predmetného stretnutia do 21.03.2018 na sekretariát ZsFZ, Rázusova 23, 949 01 Nitra.

Zimný náhradný seminár R úspešne absolvovali R Frič, Palka a Marinčák.

 

Roman Slyško

predseda KR

 

 

KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ

 

Ospravedlnení DZ:

Didek 30.03. – 01.04.2018

Dňa 27.3.2018 sa uskutoční Workshop DZ ZsFZ na kvalifikačnom stretnutí SVK „21“ -Albánsko „21“.

Pozvaní sú nasledovní DZ :

Gábor Ladislav, Hromník Jaroslav, Gróf Ivan, Košík Pavol, Peťovský Igor, Drozd Karol, Igaz Daniel, Mišún Jozef, Michna Pavol, Turčan Miroslav, Čikes Zoltán, Hudák Miloslav, Jambor Jaroslav, Kozinka Peter, Kučera Jozef, Kvaššay Peter, Poruban Tibor, Vánik Tibor.

Predzápasová porada sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach v Penzióne Daniela o 14.00 hod. Podrobnosti budú uvedené v pozvánke.

Náhradný termín doškoľovacieho zimného seminára sa uskutočnil 15.3. v sídle ZsFZ Nitra. Z pozvaných ho absolvovali Gábor Ladislav, Hudák Miloslav.

Nezúčastnili sa Vilímek Richard a Zsébi František.

Ospravedlnenia na stretnutia zasielať výlučne len na mailové adresy : edochal@centrum.sk, eduard.chalmoviansky@gmail.com

 

Eduard Chalmoviansky

KR ZsFZ úsek DZ

 

 

Prečítané: 455x