Úradná správa KR a DZ č.23 zo dňa 22.03.2018
22.03.2018, Tomáš Gajdoš

Úradná správa KR a DZ č.23 zo dňa 22.03.2018

Úradná správa KR a DZ č.23 zo dňa 22.03.2018

Úradná správa KR a DZ č.23 zo dňa 22.03.2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

1. KR upozorňuje R, že v prípade nedelegovania v súťažiach riadených ZsFZ, podľa platného štatútu R musia byť k dispozícii príslušnému ObFZ, prípadne sa včas písomne ospravedlniť.

2. KR upozorňuje R, že pri kontrole registračných preukazov pred stretnutím nasledovné pravidlá:

Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a podľa Zápisu zostavu domáceho družstva (vrátane čísiel dresov), AR2 kontroluje RP a zostavu hosťujúceho družstva. Ak je na stretnutí len jeden asistent rozhodcu, tento asistent vykoná kontrolu u oboch družstiev. Rozhodca zodpovedá za kontrolu RP a za zostavy podľa Zápisu iba v prípade, že je na stretnutie delegovaný sám.

3. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KOMISIA ROZHODCOV

1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejnené v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

Ospravedlnenie zasielanie na emailové adresy:

III.LIGA: slyskrom@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

IV.LIGA: trnavaobfz@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

V.LIGA: alenazacikova@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ.

Ospravedlnení R:

Sobota (24.3.2018) - Fodor, Pivarček, Urbanovič, Révay, Caňo, Barczi, Prelec,Trnka, Rečka, Pecho

Nedeľa (25.3.2018) - Španka, Haring, Juhos

Sobota - Nedeľa (24.3.-25.3.2018) - Cabaj, Birkus K., Pavlovič, Mazúch, Brna, Kasala, Titurus, Gádoši T., Bečka, Sliepka, Ribarič, Pintér, Buranský, Frič, Bucheň

 

KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť:

1. MZ V. liga JUH , 16. kolo, OFC SAP - ŇÁRAD - FC Pata

Roman Slyško

predseda KR

 

KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ

 

Ospravedlnení DZ:

Kuchara 30.3. - 1.4., Masár 31.3 - 4.3., Poruban 7.- 8.4., Kováč 28.3 - 5.4., Karnay 28.3.-3.4., Kysel 30.3.-1.4.,Takács 31.3.-1.4.

 

Ospravedlnenia na stretnutia zasielať výlučne len na mailové adresy : edochal@centrum.sk, eduard.chalmoviansky@gmail.com

 

Eduard Chalmoviansky

KR ZsFZ úsek DZ

Prečítané: 360x