Úradná správa KR a DZ č.24 zo dňa 29.03.2018
30.03.2018, Tomáš Gajdoš

Úradná správa KR a DZ č.24 zo dňa 29.03.2018

Úradná správa KR a DZ č.24 zo dňa 29.03.2018

Úradná správa KR a DZ č.24 zo dňa 29.03.2018 vo formáte *.pdf na stiahnutie

1. KR upozorňuje R, že v prípade nedelegovania v súťažiach riadených ZsFZ, podľa platného štatútu R musia byť k dispozícii príslušnému ObFZ, prípadne sa včas písomne ospravedlniť.

2. KR upozorňuje R, že pri kontrole registračných preukazov pred stretnutím nasledovné pravidlá:

Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a podľa Zápisu zostavu domáceho družstva (vrátane čísiel dresov), AR2 kontroluje RP a zostavu hosťujúceho družstva. Ak je na stretnutí len jeden asistent rozhodcu, tento asistent vykoná kontrolu u oboch družstiev. Rozhodca zodpovedá za kontrolu RP a za zostavy podľa Zápisu iba v prípade, že je na stretnutie delegovaný sám.

3. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KOMISIA ROZHODCOV

1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejnené v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

Ospravedlnenie zasielanie na emailové adresy:

III.LIGA: slyskrom@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

IV.LIGA: trnavaobfz@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

V.LIGA: alenazacikova@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ.

Ospravedlnení R:

Sobota (31.03.2018) Pivarček, Urbanovič, Révay, Pecho, Kollár

Nedeľa (01.04.2018) - Španka, Sliepka

Sobota - Nedeľa (31.03. - 01.04.2018) - Cabaj, Birkus T., Valentová, Valent, Otiepka, Birkus K., Haring, Pavlovič, Čulák, Bartko, Barta, Šeben, Slašťan, Kasala, Zemko, Titurus, Provodovský, Buranský, Frič, Fúrik, Mazúch, Jordanov, Šinka, Gočala

 

KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Ribarič Martin. Menovanému ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje mu do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.

KR berie na vedomie pochvalu od:

1. ŠK Nevidzany (MZ 18.kolo 4.liga JV dorast, ŠK Nevidzany - FK Kolárovo)
2. ŠK Nevidzany (MZ 14.kolo 5.liga Stred, TJ Družstevník Jacovce - ŠK Nevidzany)
3. FKM Nové Zámky (MZ 20.kolo 3.liga , FK Dubnica n.V. - FKM Nové Zámky)
4. FK Marcelová (MZ 18.kolo 5.liga Východ, FK Actív V.Kosihy - FK Marcelová)
5. TJ Tatran Cementáreň Ladce (MZ 18.kolo 5.liga Sever, TJ Družstevník V.Hradná - TJ Tatran Cementáreň Ladce)
6. TJ Slovan Krušovce (MZ 14.kolo 5.liga Stred, FC Výčapy Opatovce - TJ Slovan Krušovce)
7. KFC Kalná nad Hronom (MZ 18.kolo 4.liga JV, MŠK Thermal V.Meder - KFC Kalná n.H.)

 

KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť:

1. MZ V. liga Stred ZsFZ, 14. kolo, OFK Solčany - TJ Oponice

 

Sťažnosti doručené KR cez ISSF:

TJ Družstevník Dvory nad Žitavou (MZ 18. kolo, V. liga Východ ZsFZ, FK Slovan Šahy – TJ Družstevník Dvory nad Žitavou). KR vzhliadla videozáznam z predmetného stretnutia. KR prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť.

FC Družstevník Rybky (MZ 14. kolo, V. liga D (U19) ZÁPAD, TJ Iskra - Horné Orešany – FC Družstevník Rybky). KR na svojom zasadnutí prerokovala podnet, vypočula predvolané delegované osoby, ktorých výpovede odstupuje na DK ZsFZ. Sťažnosť je v riešení.

 

Zároveň žiadame TJ Iskra - Horné Orešany, FC Družstevník Rybky a prítomných divákov, že v prípade zhotovovania videozáznamu z predmetného stretnutia ho poskytli KR ZsFZ a doručili ho do 04.04.2018 na sekretariát ZsFZ, Rázusova 23, 949 01 Nitra.

 

 

Roman Slyško

predseda KR

 

KOMISIA ROZHODCOV – ÚSEK DZ

Ospravedlnení DZ:

Hancko – 01.04.2018

Ospravedlnenia na stretnutia zasielať výlučne len na mailové adresy : edochal@centrum.sk, eduard.chalmoviansky@gmail.com

Eduard Chalmoviansky

KR ZsFZ úsek DZ

 

Prečítané: 661x