Úradná správa KR-DZ č.20, zo dňa 01.03.2018
02.03.2018, Iveta Šodelová

Úradná správa KR-DZ č.20, zo dňa 01.03.2018

Úradná správa KR-DZ č.20, zo dňa 01.03.2018

Úradná správa KR a DZ č.20 zo dňa 01.03.2018


1. KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ a
vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
2. KR upozorňuje R, aby zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.
3. KR oznamuje R , že v dňoch 27.4.- 29.4.2018 sa uskutoční seminár R projektu
TALENT. Program seminára bude upresnený a rozposlaný emailom neskôr.

KOMISIA ROZHODCOV

1. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v
piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie
oznámená R a DZ e-mailom, prípadne telefonicky.

2. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a
delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného
obsadzovacieho referenta

3. KR upozorňuje R, ktorí nemajú uzavretú zmluvu so ZsFZ a SFZ, aby ju
neodkladne poslali poštou na adresu sekretariátu ZsFZ v Nitre. Zmluvy posielajte
prosím v dvoch vyhotoveniach pre obe súťaže /SFZ, ZSFZ/

Chýbajú dohody R : Fenes,  Ágg, Bucheň,  Hubinský, Janček D.,
Janček Ľ., Kovačic, Murín ,  Pecho, Polena, Provodovský, Révai

4. KR žiada R Juhás, Voros , Šinka , aby doručili potvrdenie o návšteve školy /na
 na ZsFZ/.

5. KR oznamuje R, že náhradný termín zimného seminára R je možné absolvovať
15.3.2017 o 16.00 v sídle ZsFZ , Rázusova 23, Nitra.

Ospravedlnenie zasielanie na emailové adresy:

III.LIGA: slyskrom@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com,
konicek.dusan@gmail.com
IV.LIGA: trnavaobfz@gmail.com, gajdost@seznam.cz, ing.pavelkrnac@gmail.com,
konicek.dusan@gmail.com
V.LIGA: alenazacikova@gmail.com, gajdost@seznam.cz,
ing.pavelkrnac@gmail.com, konicek.dusan@gmail.com

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ.

Ospravedlnení R:
Sobota (10.03.2018) : Šima, Valent, Španka, Tokoš, Fodor, Valko, Ďurčovič,
Pivarček, Urbanovič, Fúrik, Caňo,

Sobota – Nedeľa(10.- 11.03.2018): Valentová, Žiak, Slašťan, Mokoš, Otrubčák,
Janus, Mazúch, Šamko Pa.,Sliepka

Nedeľa (11.03.2018): Gádoši , Srnec

KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Ondráš, Laco, Trenčanský,
Hrudík, Majer, Kondeová, Kúdela, Magdolen V. . KR menovaným ďakuje za kvalitne
odvedenú prácu, a praje im do ďalšieho života veľa osobných a pracovných
úspechov.

Roman Slyško
Predseda KR

KR – ÚSEK DZ

Ospravedlnení DZ:
Baňár 3.3.-11.3., Vindiš 9.3.–16.3., Šeller 10-11.3., Franek od 14.3. do prihlásenia,
Bašnár 30.3. -2.4,

Zimný seminár DZ sa uskutočnil 24.2.2018 v Agroinštitúte Nitra. Seminára sa
nezúčastnili: Gábor Ladislav, Zsébi František, Vilímek Richard, Hudák Miloslav.

Náhradný termín bude oznámený dodatočne.

Ospravedlnenia na stretnutia zasielať výlučne len na e-mail: edochal@centrum.sk,
alebo eduard.chalmoviansky@gmail.com.

Eduard Chalmoviansky
KR ZsFZ úsek DZ

Prečítané: 100x