13.06.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK 09/2016/2017

13.06.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK ZsFZ  09/2016/2017 zo dňa 13.06.2017

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 13.06.2017 prerokovala odvolanie ŠK Termál Podhájska voči rozhodnutiu

ŠTK - 2325. Odvolacia komisia POTVRDZUJE rozhodnutie ŠTK v plnom rozsahu podľa SP SFZ čl.84/b.

 

Stanislav Kysel v.r.

predseda Odv.komisie

image
Prečítané: 268x