16.05.2018, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK č. 06/2017/2018

16.05.2018, Iveta Šodelová
Úradná správa OdK č. 06/2017/2018

Odvolacia komisa na svojom zasadnutí dňa 15.05.2018 prerokovala odvolanie TJ Veľké Lovce proti rozhodnutiu ŠTK ZsFZ- ŠTK- 2017/2018- 2510 uverejneného US č.32 zo dňa 18.04.2018. V ÚS ŠTK ZsFZ oznámila, že TJ Veľké Lovce ŠTK ZsFZ v súlade so SP čl.83/1 eviduje odpočet 3 bodov.

Odvolacia komisia ZsFZ rozhodnutie ŠTK ZsFZ ruší a v zmysle Stanov ZsFZ, čl.54, bod.13, písm.c, napadnuté rozhodnutie vracia na opätovné prerokovanie so svojim stanoviskom.

 

Mgr. Miroslav Jaška

predseda OdK ZsFZ

image
Prečítané: 356x