27.06.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK č. 10/2016/2017

27.06.2017, Iveta Šodelová

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

 

 

Úradná správa OdK 10/2016/2017

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 27.06.2017 prerokovala odvolanie Spartak Myjava voči rozhodnutiu -2367. Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v plnom rozsahu podľa SP SFZ čl. 84/a.

 

Odvolacia komisia prerokovala odvolanie Športové kluby BLAVA 1928 voči uzneseniu ZsFZ –ŠTK-2365. Odvolacia komisia mení rozhodnutie ŠTK a priznáva plnú náhradu škody podľa prílohy RS. čl. 2.4.

 

Stanislav Kysel

Predseda OdK

 

 

 

 

 

 

image
Prečítané: 491x