11.08.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK ZsFZ č.1

11.08.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa 01/2017/2018 zo dňa 02.08.2017

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 02.08.2017 prerokovala odvolanie FK Partizán Prečín voči zaradeniu mužstva Spartak Myjava do IV.ligy ZsFZ.

Odvolacia komisia konštatuje, že v dobe  k 21.06.2017 deň prihlášok do súťaže bol Spartak Myjava neplatič a až 28.06.2017 po zasadnutí VV SFZ Uznesením 6/2017 schválením splátkového kalendára sa stali platičmi.

Odvolacia komisia nariaďuje vrátiť poplatok za odvolanie FK Partizán Prečín.

 

 

                                                                                                                                             Stanislav Kysel 

                                                                                                                                          Predseda Odv.K ZsFZ

                                                                                                                                                                                           

image
Prečítané: 418x