09.06.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa OdK 08/2016/2017

09.06.2017, Iveta Šodelová
image

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

 

Úradná správa OdK 08/2016/2017 zo dňa 08.06.2017

Úradná správa OdK 08/2016/2017 zo dňa 08.06.2017

 

      Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 08.06.2017 prerokovala odvolanie FK DAC 1904 Dunajská Streda voči kontumácií stretnutia FK Slovan Duslo Šaľa –FK DAC 1904 Dunajská Streda. 3:0 v prospech FK Duslo Šaľa. Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v plnom rozsahu SP SFZ čl. 82/1/f  a v súlade  čl. SP SFZ 52/j  a  RS ZsFZ  B/4/g.

 

Odvolacia komisia prerokovala odvolanie OFK Matúškovo voči uzneseniu ŠTK-2016/2017- 2261. Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v plnom rozsahu SP SFZ čl. 82/1/f v súlade čl. SP SFZ 52/c.

 

 

 

Stanislav Kysel

Predseda OdK

Prečítané: 303x