Úradná správa OdvK č.7

10.03.2016, Marian Pecho
Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ zo dňa 9.marca 2016

Úradná správa OdvK ZsFZ č. 07/2015/2016 zo dňa 9.3.2016 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Na základe podnetu ŠTK z US ŠTK ZsFZ č.27 zo dňa 4.3.2016 ohľadom opätovného prerokovania odpočtu bodov pre MFK Topvar Topoľčany.

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 9.3.2016 rozhodla, že MFK Topvar Topoľčany budú po súťaži odpočítané 3 body, nakoľko zo súťaže TIPOS 3.liga sa odhlásilo mužstvo OFC Russel Gabčíkovo a tým potvrdilo svoje pôvodné rozhodnutie z US 04/2015/2016 zo dňa 14.10.2015.

 

                                                                                                        Stanislav Kysel, predseda OdK ZsFZ  

image
Prečítané: 35x