Úradná správa OdvK č.8

21.04.2016, Marian Pecho
Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ zo dňa 20.4.2016

Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ 08/2015/16 zo dňa 20.4.2016 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 20.04.2016 prerokovala odvolanie FK Marcelová zo dňa 30.03.2016 US ŠTK č.31.

Odvolacia komisiaPOTVRDZUJE“ rozhodnutie ŠTK ZsFZ. Rozhodnutie je odôvodnené správne a v súlade s Futbalovými normami – SP SFZ čl. 87/3.

RS ZsFZ 2015/16 čl.B/6/k hráč v danom prípade nenaplnil skutkovú podstatu, nakoľko nenastúpil a nemôže byť ani disciplinárne postihovaný. Tento článok sa vzťahuje na hráčov, ktorý by nastupovali na stretnutie na cudzí EP.

 

                                                                                        Stanislav Kysel,  predseda OdK ZsFZ

image
Prečítané: 344x