12.05.2016, Marian Pecho

Úradná správa OdvK č.9

12.05.2016, Marian Pecho
Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ č.09/2015/2016 zo dňa 11.5.2016

Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ č.09/2015/2016 zo dňa 11.5.2016 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 11.05.2016 prerokovala odvolanie FK Močenok voči rozhodnutiu ŠTK ZsFZ 2016/16 – 3215. Odvolacia komisia POTVRDZUJE rozhodnutie ŠTK ZsFZ ohľadom odpočtu bodov na základe spárovania faktúr, za porušenie RS ZsFZ 2015/16 čl.A/6/c a eviduje podľa SP SFZ čl.83/1 a RS ZsFZ 2015/16 čl.A/6/d odpočet 3 bodov po skončení súťažného ročníka. 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 11.05.2016 prerokovala odvolanie FK Marcelová voči rozhodnutiu ŠTK ZsFZ 2015/16 – 3228 a mení rozhodnutie ŠTK ZsFZ a nariaďuje kontumovať stretnutie FK Marcelová – FC Okoličná v prospech FK Marcelová 3:0 za porušenie RS ZsFZ 2015/16 čl.B/6/k – za neoprávnený štart hráča sa považuje i štart hráča v štádiu pokusu tvzn.- pokus o neoprávnený štart hráča bol odhalený už pred začiatkom stretnutia a hráč napokon na stretnutie nenastúpil. Odvolacia komisia doporučuje ŠTK ZsFZ vypustiť z RS ZsFZ 2016/17 čl.B/6/k .

 

Stanislav Kysel, predseda OdK ZsFZ

image
Prečítané: 221x