Úradná správa OdvK ZsFZ 06/2015/2016

27.02.2016, Marian Pecho
Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ zo dňa 26.2.2016

Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ 06/2015/2016 zo dňa 26.2.2016

Úradná správa Odvolacej komisie 06/2015/2016 vo formáte *.pdf na stiahnutie

Na základe podnetu ŠTK ZsFZ do dňa 17.02.2016 ohľadom opätovného prerokovania uznesenia o odpočte bodov pre MFK Topvar Topoľčany zverejnenú v ÚS Odv.K ZsFZ č. 04/2015/2016 zo dňa 14.10.2015

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 26.02.2016 sa zaoberala svojím pôvodným rozhodnutí tým, že Odvolacia komisia SFZ rozhodla o zaradení OFC Russel Gabčíkovo do súťaže TIPOS III.liga ZsFZ a preto:

Odvolacia komisia POTVRDZUJE svoje pôvodné rozhodnutie o odpočte

6 bodov pre MFK Topvar Topoľčany a ukladá ŠTK ZsFZ túto skutočnosť zaregistrovať v tabuľkách.

 

 

                                                                           Stanislav Kysel, predseda OdK ZsFZ

image
Prečítané: 41x