22.09.2016, Vladimír Kováč

Úradná správa OdvK ZsFZ č.2 zo dňa 21.9.2016

22.09.2016, Vladimír Kováč
Úradná správa OdvK ZsFZ č.2 zo dňa 21.9.2016

Úradná správa OdvK ZsFZ zo dňa 21.9.2016 vo formáte *pdf na stiahnutie


Úradná správa 02/2016/2017 zo dňa 21.09.2016  


Odvolacia komisia na svojom zasadnutí  21.09.2016 prerokovala odvolanie MŠO Štúrovo voči rozhodnutiu DK –U149 na návrh ŠTK. Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie DK  - pokuta na návrh ŠTK – porušenie RS b1.f. Rozhodnutie je odôvodnené správne  a v súlade s futbalovými normami.

Stanislav Kysel                

predseda odvolacej komisie 

image
Prečítané: 288x