17.05.2017, Iveta Šodelová

Úradná správa Odvolacej komisie ZsFZ č.7/2017

17.05.2017, Iveta Šodelová

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE ZSFZ 07/2016/2017 zo dňa 17.05.2017/streda/

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 17.05.2017 prerokovala odvolanie OŠK PODOLIE voči odpočtu bodov - U1933.

Odvolacia komisia POTVRDZUJE rozhodnutie ŠTK na základe SP SFZ čl. 83/1.

Stanislav Kysel

predseda OdK ZsFZ 

image
image
Prečítané: 217x