Úradná správa ŠTK č.1
29.06.2018, Iveta Šodelová

Úradná správa ŠTK č.1

Úradná správa ŠTK č.1

Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 1 zo dňa 28.6.2018

ŠTK ZsFZ zaraďuje družstvá do súťaží, tak ako sú uvedené na Futbalnete aj s pridelenými žrebovacími číslami.

Zmeny žrebovacích čísel sú možné len na základe vzájomnej a potvrdenej zmeny súperom v systéme ISSF do 6 .7.2018 (piatok).

ŠTK ZsFZ žiada kluby, aby jej oznámili výnimky hracích dní a časov súťažných stretnutí cez podateľňu ISSF do 09.07.2018 Tieto podania budú riešené bez poplatku. Po tomto termíne bude ŠTK ZsFZ účtovať poplatok podľa RS ZsFZ.

ŠTK ZsFZ upozorňuje účastníkov V. ligy Západ dorast, že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž sa odohrá trojkolovým systémom. Začiatok súťaže je 4. - 5. 8.2018.

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční 12. 7. 2018.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87.

 

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ

 

Prečítané: 2299x