úradná správa ŠTK č.23 zo dňa 31.01.2018

01.02.2018, Iveta Šodelová

Dôležité upozornenia:

ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby nahlásili požadované zmeny termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018. Žiadosti podané do termínu 14.2.2018 budú prerokované bez rokovacieho poplatku. K žiadosti zaslanom po tomto termíne bude zarataný rokovací poplatok v súlade s RS ZsFZ 2017/2018.

ŠTK ZsFZ upozorňuje všetky FK, FO, TJ, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť na materiálno-technického zabezpečenia štadiónov. Podrobný popis je v Rozpise súťaží ZsFZ 2017/2018.

ŠTK ZsFZ upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ o dôkladnú kontrolu platnosti REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový REGISTRAČNÝ PREUKAZ.

ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ZsFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF. 

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ

 

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 817x