Úradná správa ŠTK č.34

03.05.2018, Iveta Šodelová
Úradná správa ŠTK č.34

Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 34 zo dňa 2. mája 2018

Dôležité upozornenia

ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže.

ŠTK ZsFZ vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ZsFZ 2018/2019, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu: revaytibor62@gmail.com

ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby pri požiadavke na zmenu termínu alebo hracieho času stretnutia uvádzali ajhraciu plochu (ihrisko).

Zmeny termínov stretnutí sa budú riadiť v zmysle SP, čl. 36/1, t. z., že stretnutia sa musia predohrávať (nie dohrávať);

V zmysle RS ZsFZ 2017/2018, A/3/m žiadosti podané pod 5 dní pred termínom stretnutia nebudú akceptované.

ŠTK ZsFZ oznamuje FO, FK, že na sekretariáte ZsFZ je možné zakúpiť zástavy ZsFZ a Fair play. Cena za jeden kus je 25€.

III. liga TIPOS

ŠK 1923 Gabčíkovo – FKM Nové Zámky (27. kolo ) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 5.5.2018 (sobota) o 16.30 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2615

MŠK Púchov – FK DAC 1904 Dunajská Streda „B“ (32. kolo ) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 1.6.2018 (piatok) o 17.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2620

IV. liga SZ

ŠK Blava1928 – TJ Družstevník Veľké Kostoľany (26. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí so žiadosťou ŠK Blava 1928a MZ sa odohrá 20.5.2018 (nedeľa) o 17.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2585

ŠK Blava1928 – TJ Iskra Holíč (28. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí so žiadosťou ŠK Blava 1928a MZ sa odohrá 3.6.2018 (nedeľa) o 17.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2586

TJ Slavoj Boleráz – MFK Nová Dubnica (17. kolo) - ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slavoj Boleráz. ŠTK ZsFZ odstupuje MFK Nová Dubnica na DK na doriešenie podľa RS ZsFZ 2017/2018 P2.3.3/a a zároveň žiada dokladovať úhradu nákladov za neodohranie MZ pre súpera v sume 400€ v zmysle RS ZsFZ 2017/2018 P2.4/b. ZsFZ-STK-2017/2018-2614

V. liga Juh

NAFC Veľké Blahovo – FC Jelka (24. kolo) –ŠTK ZsFZ berie na vedomie oznámenie FC Jelka o nevycestovaní na MZ. MZ sa neuskutoční.ZsFZ-STK-2017/2018-2617

V. liga Sever

OFK Bošany – TJ Slovan Brvnište (17. kolo) – ŠTK ZsFZ na základe rozhodnutia DKZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/f a 52/c a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slovan Brvnište.ZsFZ-STK-2017/2018-2623

II. liga SD U19 a MD U17

FK Inter Bratislava – MŠK Púchov (32. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 1.6.2018 (piatok) o 15.00 h a 17.30 h. na ihrisku FK Stupava. ZsFZ-STK-2017/2018-2588, ZsFZ-STK-2017/2018-2589

III. liga SD U19 a MD U17

PFK Piešťany – FK Krakovany (23. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 3.5.2018 (štvrtok) o 15.00 h a 17.30 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2580, ZsFZ-STK-2017/2018-2581

PFK Piešťany – TJ Slovan Brvnište (17. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 8.5.2018 (utorok) o 15.00 h a 17.30 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2590, ZsFZ-STK-2017/2018-2591

TJ Slovan Brvnište – FK Slovan Duslo Šaľa (MD – 23. kolo) - ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Slovan Duslo Šaľa. ŠTK ZsFZ odstupuje TJ Slovan Brvnište na DK na doriešenie podľa RS ZsFZ 2017/2018 P2.3.3/b.ZsFZ-STK-2017/2018-2592

FK Slovan Duslo Šaľa – MFK Piešťany (26. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 20.5.2018 (nedeľa) o 10.00 h a 12.30 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2618, ZsFZ-STK-2017/2018-2619

MFK Nová Dubnica – TJ Horné Saliby (16. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 30.5.2018 (streda) o 15.00 h a 17.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2625, ZsFZ-STK-2017/2018-2626

IV. liga JV dorast

ŠK Tvrdošovce – FK Jur nad Hronom (27. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 26.5.2018 (sobota) o 11.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2624

IV. liga SZ dorast

FK Junior Kanianka – ŠK LR CRYSTAL (26. kolo)–ŠTK ZsFZ zamieta žiadosť FK Junior Kanianka v súlade s RS ZsFZ 2017/2018 A/3/s. ZsFZ-STK-2017/2018-2604

V. liga Juh dorast

ŠK Váhovce – TJ Kostolné Kračany (3. kolo N)- ŠTK ZsFZ berie na vedomie splnenie povinnosti v zmysle SP 43/3/b Dominik Hegyi (1316572). ZsFZ-STK-2017/2018-2605

OFC SAP-Ňárad – FK Zlaté Klasy (3. kolo N) - ŠTK ZsFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/b a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OFC SAP-Ňárad. ŠTK ZsFZ odstupuje FK Zlaté Klasy na DK na doriešenie podľa RS ZsFZ 2017/2018 P2.3.3/b. a zároveň žiada dokladovať úhradu nákladov za neodohranie MZ pre súpera v sume 200€ v zmysle RS ZsFZ 2017/2018 P2.4/b. ZsFZ-STK-2017/2018-2601

DSC Orechová Potôň – TJ Lehnice (4. kolo N) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 5.5.2018 (sobota) o 11.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2606

V. liga Východ dorast

ŚK Kmeťovo – FC Veľký Kýr (16. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 1.5.2018 (utorok) o 11.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2593

V. liga Západ dorast

TJ Siladice - SFC Kopánka (19. kolo) - ŠTK ZsFZ berie na vedomie splnenie povinnosti v zmysle SP 43/3/b Peter Kubiš (1314994) SFC Kopánka.ZsFZ-STK-2017/2018-2607

TJ FC Kátlovce – TJ Iskra – Horné Orešany (20. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 8.5.2018 (utorok) o 16.30 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2616

V. liga Sever dorast

TJ Priehrada Udiča – TJ Partizán Domaniža (24. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 6.6.2018 (streda) o 17.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2621

II. liga SŽ U15 a MŽ U13

MFK Topvar Topoľčany – ŠKF Sereď (30. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí so žiadosťou MFK Topvar Topoľčany a MZ sa odohrajú 20.5.2018 (nedeľa) o 10.00 h a 12.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2583, ZsFZ-STK-2017/2018-2584

ČFK Nitra – MFK Topvar Topoľčany (27. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasís dohodou klubov a MZ sa odohrajú 3.5.2018 (štvrtok) o 16.00 h a 18.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2597, ZsFZ-STK-2017/2018-2598

FK Spartak Bánovce nad Bebravou – MFK Nové Zámky (29. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasís dohodou klubov a MZ sa odohrajú 16.5.2018 (streda) o 15.30 h a 17.30 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2596

FC Slovan Hlohovec – FK Slovan Duslo Šaľa (30. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasís dohodou klubov a MZ sa odohrajú 16.5.2018 (streda) o 15.00 h a 17.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2608, ZsFZ-STK-2017/2018-2609

KFC Komárno – FK Tempo Partizánske (29. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasís dohodou klubov a MZ sa odohrajú 12.5.2018 (sobota) o 12.00 h a 12.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2627, ZsFZ-STK-2017/2018-2628

III. liga SŽ U15 a MŽ U13 JV

FKM Nové Zámky „B“ – ŠK Šoporňa (20. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 6.5.2018 (nedeľa) o 10.00 h a 12.00 h na ihrisku na Sihoti. ZsFZ-STK-2017/2018-2578, ZsFZ-STK-2017/2018-2579

TJ Horné Saliby – FK Slovan Šahy (20. kolo) – ŠTK ZsFZ súhlasís dohodou klubov a MZ sa odohrajú 1.5.2018 (utorok) o 11.30 h a 13.30 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2599, ZsFZ-STK-2017/2018-2600

I.liga žiačky

FK Slovan Duslo Šaľa – AS Trenčín (21. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasís dohodou klubov a MZ sa odohrá 9.5.2018 (streda) o 17.30 h ZsFZ-STK-2017/2018-2602

II.liga žiačky

FC Čaka – ŽFK Bánovce nad Bebravou (11. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasíso žiadosťou FK Čaka a MZ sa odohrá 19.5.2018 (sobota) o 11.00 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2603

PRÍPRAVKY

Skupina A

FC Slovan Galanta – MŠO Štúrovo (12. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 14.5.2018 (pondelok) o 16.00 h a 17.15 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2575, ZsFZ-STK-2017/2018-2576, ZsFZ-STK-2017/2018-2577

MŠK-Thermál Veľký Meder – FK Kolárovo (17. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 8.5.2018 (utorok) o 10.00 h a 11.15 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2612, ZsFZ-STK-2017/2018-2613

Skupina B

Spartak Myjava – Slovan Hlohovec (11. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 13.5.2018 (nedeľa) o 10.00 h a 11.30 h. na ihrisku s UT. ZsFZ-STK-2017/2018-2570, ZsFZ-STK-2017/2018-2571, ZsFZ-STK-2017/2018-2572.

FK Junior Kanianka – FC Slovan Hlohovec (10. kolo) - ŠTK ZsFZ súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrajú 10.5.2018 (štvrtok) o 17.00 h a 18.15 h. ZsFZ-STK-2017/2018-2610, ZsFZ-STK-2017/2018-2611,

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ZsFZ sa uskutoční 9. 5. 2018.

Proti rozhodnutiam ŠTK ZsFZ je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

 

Tibor Révay, predseda ŠTK ZsFZ

 

 

 

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 630x