Úradná správa volebnej komisie zo dňa 11.01.2018

11.01.2018, Iveta Šodelová

Úradná správa VK zo dňa 11.01.2018

 

Volebná komisia na svojom zasadnutí reviduje svoje rozhodnutie zo dňa 08.01.2018 a to v bode 2. „schválení kandidáti na člena VV ZsFZ“. Z uvedeného zoznamu vypúšťa zástupcu ObFZ Trenčín Ivana Grófa. Jedná sa o návrh kandidáta, ktorý bol posúdený ako oneskorene podaný zmysle čl.2 ods. 4 písm. a) volebného poriadku ZsFZ, ktorá bola riadne verejne oznámená.

 

Radomír Sečány

Predseda volebnej komisie ZsFZ

 

 

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 495x