18.05.2018, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté na VV ZsFZ 05/2018

18.05.2018, Iveta Šodelová
Uznesenia prijaté na VV ZsFZ 05/2018

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

                 UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 05/2018 (15.05.2018)DF Nitra

U31/5/2018

VV ZsFZ schválil predložený program zasadnutia.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf,Šípoš,Urban,Benovič

U32/5/2018

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

U33/5/2018

VV ZsFZ odkladá bod program č.5 na najbližšie zasadnutie.

T:úloha trvá

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf,Šípoš,Urban,Benovič

U34/5/2018

VV ZsFZ odkladá bod program č.6 na najbližšie zasadnutie.

T:úloha trvá

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf,Šípoš,Urban,Benovič

U35/5/2018

VV ZsFZ schválil organizáciu Region Cup UEFA 2018 na následovných futbalových štadiónoch:

Červeník, Jaslovské Bohunice, Piešťany v termíne 03.-11.9.2018.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf,Šípoš,Urban,Benovič

 

Zapísal v Nitre 16.05.2018

Ivan Hádek, vedúci sekretár ZsFZ

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 606x