16.04.2018, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté na VV ZsFZ 04 /2018

16.04.2018, Iveta Šodelová
Uznesenia prijaté na VV ZsFZ 04 /2018
image

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

                          UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 04/2018 (10.04.2018)DF Nitra

U30/4/2018

VV ZsFZ schválil predložený program zasadnutia.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf, zdržal-Šípoš,Urban,Benovič

U31/4/2018

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

U32/4/2018

VV ZsFZ schválil na konferenciu SFZ /28.06.2018/ za člena Mandátovej komisie Antona Laca a za člena Návrhovej komisie Ervina Kissa.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf,Šípoš,Urban,Benovič

U33/4/2018

VV ZsFZ schválil predloženú žiadosť KR ZsFZ na zvýšenie vekového limitu R a AR v súťažiach ZsFZ s pripomienkami.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf,Šípoš,Urban,Benovič

U34/4/2018

VV ZsFZ shcválil predložený návrh ŠTK ZsFZ do RS ZsFZ na s.r.2018/2019 bod B/3/a, podmienkou štartu družstva dospelýchv súťažiach riadených ZsFZ je predpísaný počet mládežníckych družstiev, zaradených v dlhodobých súťažiach ZsFZ následovne:

Účasť v III. lige TIPOS – 3 mládežnícke družstvá,

hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf,Šípoš, zdržal-Urban,Benovič

Účasť v IV. a V. lige – 2 mládežnícke družstvá, nováčik v súťažiach dospelých ZsFZ v súťažnom ročníku 2018/2019 môže požiadať o výnimku, pre maximálne jedno mládežnícke družstvo a maximálne na jeden súťažný ročník nasledovne - ak neprihlási do súťaže požadovaný počet družstiev mládeže musí za toto neprihlásené družstvo zaplatiť kompenzačný poplatok 2 000€. Finančné prostriedky, získané z kompenzácií za nesplnenie podmienky mládežníckeho družstva budú použité v prospech klubov v súťaži dospelých, kde štartuje klub žiadajúci o výnimku a ktoré majú splnený limit mládežníckych družstiev, stanovený pre štart mužstva dospelýchv súťažiach ZsFZ,

hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Guček,Laco,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf,Šípoš, zdržal-Kováč,Panák, proti-Urban,Benovič

U35/4/2018

VV ZsFZ schválil v súťaži II. liga Západ U19/17 pre s. r. 2018/2019 počet účastníkov 18 s družstvami BFZ.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf,Šípoš, nehlasoval-Urban,Benovič

U36/4/2018

VV ZsFZ neschválil žiadosť predsedu RK ZsFZ na odvolanie člena RK ZsFZ Milana Kraslana.

T:splnené

Hlasovanie:za-Urban,Benovič, zdržal-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Nagy,Kiss,Hracho,Gróf, nehlasoval-Panák,Šípoš

 

Zapísal v Nitre 13.04.2018

Ivan Hádek, vedúci sekretár ZsFZ

Prečítané: 453x