17.07.2018, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté VV ZsFZ 06/2018

17.07.2018, Iveta Šodelová
Uznesenia prijaté VV ZsFZ 06/2018

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

                               UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 06/2018 (26.06.2018)DF Nitra

U32/6/2018

VV ZsFZ schválil predložený program zasadnutia so zmenami .

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf, zdržal-Urban,Šípoš,Hracho, proti-Benovič

U33/6/2018

VV ZsFZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu KR ZsFZ Romana Slyška.

U34/6/2018

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

U34/6/2018

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu TMK ZsFZ.

U35/6/2018

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu DK ZsFZ.

U36/6/2018

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu KM-ŠF ZsFZ.

U37/6/2018

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu OdK ZsFZ.

U38/6/2018

VV ZsFZ poveruje vedením KR ZsFZ Alenu Žáčikovú–Jančokovú.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho, zdržal-Benovič, proti-Urban

U39/6/2018

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu ŠTK ZsFZ.

U40/6/2018

VV ZsFZ schválil konečné tabuľky súťaží ZsFZ v s.r. 2017/2018.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U41/6/2018

VV ZsFZ schválil žiadosť FC ŠTK 1914 Šamorín,  štart družstiev prípraviek v súťažiach BFZ pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U42/6/2018

VV ZsFZ schválil RS ZsFZ na s.r. 2018/2019 s pripomienkami, ktoré zakomponuje do RS predseda ŠTK ZsFZ.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U43/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do III. ligy Západ pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U44/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do IV. Ligy SZ pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U45/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do IV. Ligy JV pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U46/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do V. Ligy Východ pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U47/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do V. Ligy Sever pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U48/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do V. Ligy Západ pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Nagy,Kiss,Gróf,Hracho, zdržal-Panák,Šípoš,Benovič,Urban

U49/6/2018

VV neschválil zaradenie družstiev do V. ligy Stred pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Urban,Benovič,Šípoš,Panák, zdržal- Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Nagy,Kiss,Gróf,Hracho

U50/6/2018

VV neschválil zaradenie družstiev do V. ligy Juh pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Urban,Benovič,Panák, zdržal- Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Nagy,Kiss,Gróf,Hracho, nehlasoval-Šípoš

U51/6/2018

VV ZsFZ schválil zaradenie družstiev do II. ligy Západ U19/17 pre s.r. 2018/2019 s počtom účastníkov 19.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič nehlasoval-Urban

U52/6/2018

VV ZsFZ schválil zaradenie družstiev do III. ligy Západ U19/17 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U53/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do IV. Ligy SZ U19 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban, nehlasoval-Panák

U54/6/20187

VV schválil zaradenie družstiev do IV. Ligy JV U19 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U55/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do V. Ligy Východ U19 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Urban, nehlasoval-Benovič

U56/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do V. Ligy Sever U19 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Urban, nehlasoval-Benovič

U57/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do V. Ligy Západ U19 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Urban, nehlasoval-Benovič

U58/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do V. Ligy Stred U19 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Urban, nehlasoval-Panák,Benovič

U59/6/2018

VV schválil zaradenie družstiev do V. Ligy Juh U19 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Urban, nehlasoval-Benovič

U60/6/2018

VV ZsFZ schválil zaradenie družstiev do II. ligy Západ U15/13 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U61/6/2018

VV ZsFZ schválil zaradenie družstiev do III. ligy SZ U15/13 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U62/6/2018

VV ZsFZ schválil zaradenie družstiev do III. ligy JV U15/13 pre s.r. 2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

U63/6/2018

VV ZsFZ schválil návrhy na ocenenia odznakom SFZ: SO-Ladislav Vadkerti, BO-Ervin Kiss, Jozef Mamis, Milan Seneši

T:splnené   

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Hracho,Benovič,Urban, zdržal-Kováč,Šípoš

U64/6/2018

VV ZsFZ schválil termíny zasadnutí VV ZsFZ na druhý polrok 2018.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič,Urban

 

 

Zapísal v Nitre 27.06.2018

Ivan Hádek, vedúci sekretár ZsFZ

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 515x