15.10.2018, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté VV ZsFZ 10/2018

15.10.2018, Iveta Šodelová
Uznesenia prijaté VV ZsFZ 10/2018

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 10/2018 (09.10.2018)DF Nitra

U72/10/2018

VV ZsFZ schválil predložený program zasadnutia s doplnením.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf, Urban,Šípoš,Benovič 

U73/10/2018

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

U74/10/2018

VV ZsFZ schválil návrh KR ZsFZ na doplnenie členov školského úseku KR ZsFZ: R-Peter Královič, Martin Dohál, AR-Milan Štrbo.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf, Urban,Šípoš,Benovič

U75/10/2018

VV ZsFZ schválil Jakuba Košeckého na NL AR SFZ pre s.r.2018/2019.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf, Urban,Šípoš,Benovič

U76/10/2018

VV ZsFZ berie na vedomie vyhodnotenie účasti reprezentácie ZsFZ amatérov na Region cupe UEFA 2018 v Rumunskom meste Buzau.

U77/10/2018

VV ZsFZ schválil inventarizačnú komisiu ZsFZ v zložení: predseda-Anton Mdovič, členovia-František Nagy, Ivan Hádek, Eva Horecká, Iveta Šodelová. 

T:úloha trvá

Hlasovanie:za- Gádoši,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf, Urban,Šípoš,Benovič

U78/10/2018

VV ZsFZ schválil dotáciu s projektu Hattrick IV na výstavbu ihriska s umelou trávou pre futbalový klub Union Nové Zámky.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš, zdržal-Benovič, nehlasoval-Urban

U79/10/2018

VV ZsFZ neschválil žiadosť predsedu RK ZsFZ na odvolanie člena RK ZsFZ.

T:splnené

Hlasovanie:za-Urban,Benovič, zdržal-Laco,Šípoš,Kiss, proti-Gádoši,Guček,Nagy,Kováč,Gróf

Prečítané: 530x