10.09.2018, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté VV ZsFZ 9/2018

10.09.2018, Iveta Šodelová
Uznesenia prijaté VV ZsFZ 9/2018

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

                              UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 09/2018 (06.09.2018)DF Nitra

U64/9/2018

VV ZsFZ schválil predložený program zasadnutia bez pripomienok.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf, Urban,Šípoš,Hracho,Benovič

 

U65/9/2018

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

 

U66/9/2018

VV ZsFZ berie na vedomie informácie o hlasovaniach per rollam.

 

U67/9/2018

VV ZsFZ schválil návrh KR ZsFZ a z účinnosťou od 8. kola v s.r. 2018/2019 zriaďuje funkciu DZ na stretnutia II. ligy Západ U19.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf, Šípoš,Hracho, zdržal-Benovič, nehlasoval-Urban

 

U68/9/2018

VV ZsFZ na základe požiadavky KR SFZ a návrhu KR ZsFZ schválil následovných R/AR do projektu ŠANCA SFZ

R: Valent Igor, AR: Haring Michal, Hrenák Anton, Poruban Denis

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf, Urban,Šípoš,Hracho,Benovič

 

U69/9/2018

VV ZsFZ schválil vypísanie výzvy pre záujemcov z NR kraja o poskytnutie dotácie vo výške 100.000 eur na výstavbu ihriska z umelou trávou z projektu Hat Trick IV.

T:úloha trvá

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho,Benovič, nehlasoval-Urban

 

U70/9/2018

VV ZsFZ schválil a zároveň ukladá povinnosť domácim futbalovým klubom v súťažiach dospelých III. ligy Západ- IV. ligy /JV,SZ/ zabezpečiť natáčanie neprerušovaného a nestrihaného videozáznamu s trvalým údajom plynúceho času a záznam z každého stretnutia povinne vkladať do 24 hodín po jeho ukončení na úložisko SFZ na archiváciu od 8. kola v s.r. 2018/2019.  

T:úloha trvá

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Panák,Nagy,Kiss,Gróf,Šípoš,Hracho, proti-Urban,Benovič

 

U71/9/2018

VV ZsFZ berie na vedomie informácie o halových turnajoch mládeže – jeseň 2018.

 

 

 

image
Prečítané: 482x