14.03.2018, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté na VV ZsFZ dňa 13.03.2018

14.03.2018, Iveta Šodelová
Uznesenia prijaté na VV ZsFZ dňa 13.03.2018

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

                            UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 03/2018 (13.03.2018)DF Nitra

U25/3/2018

VV ZsFZ schválil predložený program zasadnutia.    

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Šípoš,Nagy,Hracho,Gróf,Kiss,Panák, proti-Benovič,  

 

U26/3/2018

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

 

U27/3/2018

VV ZsFZ schválil úpravu rozpočtu ZsFZ  – navýšenie finančných príspevkov na činnosť ObFZ v roku 2018.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Šípoš,Nagy,Hracho,Gróf,Kiss,Panák,Benovič,Urban

 

U28/3/2018

VV ZsFZ schválil návrh prípravných zrazov výberu ZsFZ dospelých na Region Cup  2018.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Šípoš,Nagy,Hracho,Gróf,Kiss,Panák,Benovič,Urban

 

U29/3/2018

VV ZsFZ schválil úpravu rozpočtu ZsFZ – navýšenie finančných prostriedkov na prípravné zrazy výberu ZsFZ dospelých na Region Cup 2018.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Kováč,Guček,Laco,Šípoš,Nagy,Hracho,Gróf,Kiss,Panák,Urban, nehlasoval-Benovič

 

Zapísal v Nitre 13.03.2018

Ivan Hádek, vedúci sekretár ZsFZ

image
Prečítané: 280x