17.07.2018, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté VV ZsFZ hlasovaním per rollam

17.07.2018, Iveta Šodelová
Uznesenia prijaté VV ZsFZ hlasovaním per rollam

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

                                                     

 

VV ZsFZ

Predseda RK

VEC : Vyhodnotenie hlasovaní Per-rollam:

Na základe zosumarizovania hlasovaní per rollam členmi VV ZsFZ  predkladám výsledky daných hlasovaní:

1/ Zaradenie družstiev 5.liga Juh

Schvalujem- Gádoši, Korman,Kováč, Kiss, Nagy, Laco, Gróf, Hracho, Guček

Neschvalujem- Benovič, Urban

Zdržiavam sa-

Nehlasoval- Šípoš, Panák

2/  Zaradenie družstiev 5.liga Stred

Schvalujem- Gádoši, Korman,Kováč, Kiss, Nagy, Laco, Gróf, Hracho, Guček        

Neschvalujem- Benovič, Urban

Zdržiavam sa-

Nehlasoval- Šípoš, Panák

3/ Zaradenie družstva FK Rača do II.ligy Z U19/17

Schvalujem- Gádoši, Korman,Kováč, Kiss, Nagy, Laco, Gróf, Hracho, Guček,Urban,Panák Neschvalujem-

Zdržiavam sa-

Nehlasoval-Šípoš, Benovič

4/ Schválenie NL R/AR pre s.r.2018/19

Schvalujem- Gádoši, Korman,Kováč, Kiss, Nagy, Laco, Gróf, Hracho, Guček,Panák

Neschvalujem- Benovič,Urban

Zdržiavam sa-

Nehlasoval-Šípoš

5/ Schválenie NL DZ  pre s.r.2018/19

Schvalujem- Gádoši, Korman,Kováč, Kiss, Nagy, Laco, Gróf, Hracho, Guček,Panák

Neschvalujem-Benovič,Urban

Zdržiavam sa-

Nehlasoval-Šípoš

6/ Schválenie zásad KR ZsFZ

Schvalujem- Gádoši, Korman,Kováč, Kiss, Nagy, Laco, Gróf, Hracho, Guček,Panák

Neschvalujem- Urban

Zdržiavam sa-

Nehlasoval-Šípoš, Benovič

7/ Schválenie zásad DZ ZsFZ

Schvalujem- Gádoši, Korman,Kováč, Kiss, Nagy, Laco, Gróf, Hracho, Guček,Panák

Neschvalujem- Urban

Zdržiavam sa-

Nehlasoval-Šípoš,Benovič

 

           

Ivan Hádek

Vedúci sekretár ZsFZ

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 393x