uznesenia prijaté výkonným výborom ZsFZ 01/2018

01.02.2018, Iveta Šodelová

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

                              UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 01/2018 (30.01.2018)DF Nitra

U1/1/2018

VV ZsFZ schválil program zasadnutia s doplnením.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Benovič,Laco,Urban,Guček,Kováč

U2/1/2018

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

U3/1/2018

VV ZsFZ schválil za podpredsedu ZsFZ Štefana Kormana.    

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Benovič,Laco,Guček,Kováč, zdržal-Korman, nehlasoval-Urban

U4/1/2018

VV ZsFZ schválil plán zasadnutí VV ZsFZ na prvý polrok 2018.

T:splnené

Hlasovanie:za-Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Benovič,Laco,Urban,Guček,Kováč

U5/1/2018

VV ZsFZ volí za predsedu ŠTK ZsFZ Tibora Révaya.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Šípoš,Benovič,Laco,Guček,Kováč, zdržal-Panák,Urban

U6/1/2018

VV ZsFZ volí za predsedu KR ZsFZ Romana Slyška.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Benovič,Laco,Urban,Guček,Kováč

U7/1/2018

VV ZsFZ volí za predsedu KM-ŠF ZsFZ Jozefa Jakuša.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Benovič,Laco,Urban,Guček,Kováč

U8/1/2018

VV ZsFZ volí za predsedu TMK ZsFZ Rudolfa Hanáka.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Benovič,Laco,Urban,Guček,Kováč

U9/1/2018

VV ZsFZ volí za predseduMaK ZsFZ Róberta Michaličku.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Laco,Urban,Kováč, zdržal-Guček,Benovič,Šípoš

U10/1/2018

VV ZsFZ volí za predsedu EK ZsFZ Antona Medoviča.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Laco,Guček,Kováč, proti-Benovič, nehlasoval-Urban

U11/1/2018

VV ZsFZ volí za predsedu KŽF ZsFZ Rolanda Szöcsa.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Laco,Urban,Guček,Kováč, nehlasoval-Benovič

U12/1/2018

VV ZsFZ vyzýva riadnych členov ZsFZ k predkladaniu návrhov na členov odborných komisií ZsFZ. Termín podávania návrhov je do 13.02.2018.

T:úloha trvá

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Benovič,Laco,Urban,Guček,Kováč

U13/1/2018

VV ZsFZ odporúča VV SFZ schváliť prostriedky určené z projektu Hattrick IV- výstavba hracích plôch s umelou trávou následovným klubom v poradí: FKM Nové Zámky, KFC Komárno. V prípade náhradníkov navrhuje VV ZsFZ kluby Slovan Levice, MŠO Štúrovo bez určeného poradia.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Laco,Guček,Kováč, proti-Benovič,Urban

U14/1/2018

VV ZsFZ schválil pracovnú skupinu pre úpravu Stanov ZsFZ v zložení: Gádoši,Šípoš,Gróf,Kováč,Panák.

T:úloha trvá

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Benovič,Laco,Urban,Guček,Kováč

U15/1/2018

VV ZsFZ schválil termín konania mimoriadnej konferencie ZsFZ na deň 08.03.2018 štvrtok.

T:splnené

Hlasovanie: Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Benovič,Laco,Urban,Guček,Kováč

U16/1/2018

VV ZsFZ schválil úpravu internej smernice ZsFZ č.3 článok 8.

T:splnené

Hlasovanie:za- Gádoši,Korman,Hracho,Kiss,Nagy,Panák,Šípoš,Laco,Guček,Kováč, zdržal-Benovič, nehlasoval-Urban

 

Zapísal: Ivan Hádek  vedúci sekretár ZsFZ

 

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 267x