uznesenia z Volebnej konferencie ZsFZ /12.01.2018/

15.01.2018, Iveta Šodelová

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

V NITRE  12.01.2018 /piatok/

UZNESENIA Z VOLEBNEJ KONFERENCIE ZsFZ , 12.01.2018 NITRA

1/ konferencia ZsFZ menuje týchto skrutátorov: hlavný skrutátor- Tibor Révay, skrutátori- Ondrej Kozolka, Jakub Hybský, Vladimír Viola

2/ konferencia ZsFZ menuje týchto overovateľov zápisnice: Anton Políček, Pavol Mesároš, Ján Pisár

3/ konferencia ZsFZ schvaľuje za predsedu Návrhovej komisie Ľudovít Szerencsés , členov-

Miroslav Maca, Rastislav Kubica

4/ konferencia ZsFZ schvaľuje za predsedu Mandátovej komisie-  František Vyskočil, členov-

Peter Macho, Tomáš Vaňo

5/ konferencia ZsFZ berie na vedomie správu Mandátovej komisie:

prítomných 62 delegátov s právom hlasovať čo znamená 100% účasť, konferencia ZsFZ je uznášania schopná

6/ konferencia ZsFZ schvaľuje predložený  program konferencie

7/ konferencia ZsFZ schvaľuje správu predsedu ZsFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie

8/ / konferencia ZsFZ berie na vedomie správu o činnosti práce Revíznej komisie ZsFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie

9/ konferencia ZsFZ berie na vedomie informácie o hospodárení ZsFZ za rok2017

10/ konferencia ZsFZ zvolila za predsedu ZsFZ: Ladislav Gádoši

12/ konferencia ZsFZ zvolila do VV ZSFZ členov:  Pavol Šípoš, Ján Panák, Vladimír Hracho, Peter Kováč, Ervin Kiss, František Nagy, František Urban, Arpád Benovič, Štefan Korman, Anton Laco, Miroslav Guček  

13/ konferencia ZsFZ zvolila za predsedu DK ZsFZ:  Miroslav Vlk

14/ konferencia ZsFZ zvolila za predsedu RK ZsFZ: Ján Bott

15/ konferencia ZsFZ zvolila za predsedu OdK ZsFZ: Miroslav Jaška

16/ konferencia ZsFZ schvaľuje predložený návrh  delegátov na konferenciu SFZ za ZsFZ: Alena Žáčiková- Jančoková, Stanislav Kysel, náhradník- Ľuboš Marci za NR KRAJ, Karol Janas, Miroslav Barinka, náhradník-Miroslav Kvaššay za TN KRAJ, Zsolt Fehér, Imrich Kovács, náhradník – Marek Gula za TT KRAJ

17/ konferencia ZsFZ schvaľuje výsledky volieb do orgánov  ZsFZ a SFZ

18/ konferencia ZsFZ schvaľuje Ladislava Gádošiho za člena  VV SFZ za ZsFZ

19/ konferencia ZsFZ berie na vedomie správu Volebnej komisie ZsFZ

20/ konferecia ZsFZ berie na vedomie diskusný príspevok:   Ján Kováčik- prezident SFZ

 

Predseda Návrhovej komisie: Ľudovít Szerences

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Návrhovej komisie : Ľudovít Szerences

image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
image
Autor: zsfz
Zdroj: zsfz
Prečítané: 375x